רח' ההגנה 13, ראשון לציון

אי גילוי נאות במכירת רכב – מהן זכויות רוכש רכב שעבדו עליו?

מה משמעות אי גילוי נאות במכירת רכב?

אי גילוי נאות במכירת רכב חדש או משומש (יד שניה) נועד בראש ובראשונה לסייע למוכר למכור את הרכב בהקדם האפשרי, ובמחיר גבוה ככל הניתן (לעיתים מעל מחיר המחירון).

אותו מוכר שמוכר רכב בעל פגמים נסתרים (כאלה שלא ניתן לגלותם בקלות) יודע שאם הוא יבצע גילוי נאות ישנה סבירות גבוהה שהוא לא יצליח למכור את הרכב (משום שאף אחד לא ירצה לרכוש רכב עם פגמים מהותיים), או שהוא יאלץ למכור את הרכב במחיר נמוך משמעותית ממחיר המחירון שלו.

סוגיית אי גילוי נאות במכירת רכב רלוונטית גם למוכר פרטי וגם לסוחר רכבים. ההבדל בין שני סוגי מוכרים אלה הוא שעל סוחר רכבי יד שניה חלות גם הוראות חוק מכירת רכב משומש, אשר מחייב את סוחר הרכבים בפעולות נוספות, שאינן רלוונטיות למוכר רכב פרטי.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים בסוגיית אי גילוי נאות במכירת רכב חדש או משומש. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

אי גילוי נאות במכירת רכב על ידי אדם פרטי

אי גילוי נאות במכירת רכב על ידי אדם פרטי עשוי להוות הטעיה והתנהלות חסרת תום לב מכוח חוק החוזים.

הטעיה מוגדרת בסעיף 15 לחוק החוזים, כך:

15. מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

אי גילוי נאות במכירת רכב
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על אי גילוי נאות במכירת רכב

כלומר, אם המוכר הטעה את הרוכש לחשוב שהוא רוכש רכב ללא תקלות אז הרוכש רשאי להודיע למוכר על ביטול החוזה (ביטול עסקה לאחר מכירת רכב משומש). שימו לב שחוק החוזים אינו מגביל את תקופת הביטול ל-14 ימים לאחר ביצוע העסקה, והרוכש רשאי להודיע על ביטול העסקה גם לאחר תקופה ארוכה הרבה יותר.

סעיף 12 לחוק החוזים מגדיר מהו תום לב במשא ומתן, וקובע כך:

12. (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים.

כלומר, מוכר רכב שלא פעל בתום לב ובדרך מקובלת, ולא גילה לרוכש שהוא קונה רכב עם פגמים, עשוי להיות מחויב בבית המשפט בתשלום פיצוי כספי (לעיתים משמעותי מאוד).

אי גילוי נאות במכירת רכב על ידי סוחר רכבי יד שניה

כל מה שנכתב עד כה ביחס לאי גילוי נאות במכירת רכב על ידי אדם פרטי חל גם על סוחר רכבים. בנוסף, סוחרי רכבים משומשים כפופים גם להוראות חוק מכירת רכב משומש אשר מחייב אותם להחתים את הלקוח על טופס גילוי נאות.

במסגרת טופס גילוי נאות סוחר רכבי יד שניה מחויב לפרט בפני הלקוח מספר פרטים מהותיים, לרבות פגמים ברכב, אם הסוחר מוכר רכב אובדן להלכה, מהו מספר הקילומטרים שהרכב נסע עד למכירה (מאוד רלוונטי לסוגיית זיוף קילומטראז') ועוד מספר פרטים מהותיים שעשויים להשפיע על החלטתו של הרוכש האם לרכוש את הרכב או לא.

די באי החתמת הלקוח על טופס זה כדי לטעון כי בפנינו מקרה של אי גילוי נאות במכירת רכב על ידי סוחר רכבים.

אי גילוי נאות במכירת רכב
אי גילוי נאות במכירת רכב אחרי תאונה עשוי להוביל לביטול עסקה ופיצוי כספי משמעותי

מה לעשות לאחר שהתגלו ברכב פגמים נסתרים?

לאחר שהרוכש קיבל לידיו את הרכב עשויים לחלוף חודשים, ולעיתים אף שנים, עד שהוא יגלה את הפגם שהמוכר הסתיר ממנו. דוגמה מאוד נפוצה של פניות שמגיעות למשרדנו היא של אנשים שרכשו רכב בסטטוס אובדן להלכה, וגילו זאת רק לאחר חודשים או שנים, לאחר שהם החליטו למכור את הרכב, והרוכש החדש ביצע את כל הבדיקות הנדרשות וגילה שהרכב הוא רכב אובדן להלכה.

דוגמה נוספת היא מצבים בהם המוכר מודע לתקלה משמעותית ברכב אך במקום לתקן אותה (לעיתים בסכומי כסף גבוהים) הוא בוחר למכור את הרכב לאדם אחר, מבלי לגלות לו על הפגם, כדי שאותו אדם יתמודד עם התקלה על חשבונו.

עוד דוגמה היא כאשר הרוכש מגלה שבוצע זיוף קילומטראז'. קל יחסית לגלות זאת משום שתהיה אי התאמה משמעותית בין מד הקילומטראז' ברכב לבין הנתונים ברישיון הרכב או לבין הנתונים המופיעים בהיסטוריית הטיפולים של הרכב (בכל פעם שהרכב שלכם מגיע למוסך, המוסך מתעד את המספר שמוצג במד הקילומטראז').

בשלושת המקרים, אילו המוכרים היו מבצעים גילוי נאות כנדרש, כנראה שהם לא היו מצליחים למכור את הרכב, ובוודאי שלא במחיר המבוקש על ידם.

מיד לאחר גילוי הפגם הנסתר חשוב לא לבזבז זמן אלא לפנות באופן מיידי למוכר (זה לא משנה אם מדובר במוכר פרטי או סוחר רכבים) ולהודיע לו שגיליתם את הפגם שהוא הסתיר מכם. חשוב מאוד שהפניה תבוצע בכתב (לדוגמה בווטאסאפ) או באמצעות שיחה מוקלטת. מדובר בעניין מהותי מכיוון שאתם תצטרכו להוכיח את טענותיכם בבית המשפט וקל יחסית לעשות זאת כאשר יש לכם תכתובות עם המוכר או שיחות מוקלטות.

כבר בפנייתכם הראשונית עליכם לדרוש ביטול עסקה. כלומר, להחזיר את הרכב למוכר ולקבל ממנו בחזרה את כל הסכום ששולם בגין הרכב. סביר מאוד להניח שהמוכר לא יסכים לדרישתכם, ולעיתים הוא אפילו לא יטרח לענות לכם.

ככל ששילמתם על רכבכם למעלה מ-50 אלף שקלים כדאי לערב בשלב זה עורך דין לענייני רכב אשר עוסק דרך קבע בתביעות הרלוונטיות למכירת/רכישת רכבים משומשים ובסוגיית אי גילוי נאות במכירת רכב. בשלב זה חשוב לבנות אסטרטגיית פעולה נכונה כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של המקרה שלכם בבית המשפט.

במקרים שבהם הרכב שלכם עלה פחות מ-50 אלף שקלים ניתן לשקול הגשת תביעה קטנה. בית משפט לתביעות קטנות מוגבל לסכום של כ-36.5 אלף שקלים (הסכום מתעדכן מעט מדי שנה), אך אתם לא תצטרכו לשכור שירותיו של עורך דין במקרים אלה, ותחסכו תשלום שכר טרחה בסכום משמעותי.

יתכן שטרם הגשת כתב תביעה עורך הדין ימליץ לכם לשלוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מטעמו. גם מכתב זה לא צפוי להוביל לביטול עסקה או פיצוי כספי, אך יש לו מטרות נוספות, כגון קבלת פרטים שאתם לא מודעים אליהם (או פרטים ששכחתם) וככל שבסופו של דבר תוגש תביעה, ניתן יהיה לדרוש הוצאות משפט ריאליות, ולטעון שעשיתם כל מה שניתן על מנת להימנע מהגשת תביעה, אך לאור התנהלות המוכר, נאלצתם להגיש את התביעה ולשלם שכר טרחת עורך דין, ובסיומה של התביעה אתם זכאים לקבל סכומים אלה מהמוכר.

מה רשאי הקונה לדרוש במסגרת תביעה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב

במסגרת תביעה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב הרוכש רשאי לדרוש שלושה סעדים עיקריים:

 1. ביטול עסקה
 2. פיצוי כספי
 3. החזר הוצאות משפט

ביטול עסקה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב

כאשר מוגשת תביעה לביטול עסקת רכישת רכב הסכום שהרוכש צריך לדרוש בחזרה הוא כל הסכום ששולם בגין הרכב, גם אם התביעה הוגשה לאחר מספר חודשים או שנים לאחר קבלת הרכב מהמוכר.

יהיו שופטים שיחליטו לקזז מסכום ההחזר סכום מסוים משום שהרוכש בכל זאת עשה שימוש ברכב והשתמש בו. לעומת זאת, יהיו שופטים שיעניקו לרוכש החזר מלא של כל סכום הרכב.

פיצוי כספי בגין אי גילוי נאות במכירת רכב

פיצוי כספי נועד לפצות את הרוכש בגין כל הנזקים שנגרמו לו, כגון: עוגמת נפש, אובדן הנאה משימוש ברכב, תשלומים שבהם הרוכש נאלץ לשאת (כגון תשלום עבור תיקון הרכב), תשלומים עבור השכרת רכב חלופי, אם הרכב היה פגום ולא נסע כלל.

סעד כספי שלא יפורט בכתב התביעה, התובע לא יוכל לקבל בבית המשפט, ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין לענייני רכב כדי שהוא יתחקר אתכם ויבין מכם מה כל הנזקים שנגרמו לכם.

החזר הוצאות משפט בגין אי גילוי נאות במכירת רכב

נקודת המוצא היא שאדם שנאלץ להגיש תביעה, וזכה בתביעתו, זכאי לקבל החזר הוצאות משפט. על מנת להגדיל את הסיכוי שתקבלו החזר הוצאות משפט מלא כדאי מאוד לפעול כפי שתואר במאמר זה.

חשוב לדעת שלבית המשפט יש סמכות לפסוק הוצאות משפט בכל סכום שהוא יראה לנכון, ואפילו לא לפסוק הוצאות משפט כלל, גם אם רוכש הרכב זכה בתביעתו.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי מקצועי בסוגיית אי גילוי נאות במכירת רכב? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

אי גילוי נאות במכירת רכב על ידי אדם פרטי או סוחר רכבים הוא פגם מהותי. נקודת המוצא היא שהמוכר חייב לגלות לרוכש כל פגם שידוע לו שקיים ברכב. הסתרת פגמים עשויה להתקבל בבית המשפט כהטעיה וכחוסר תום לב.

בנוסף, סוחר רכבים משומשים מחויב להחתים את הרוכש על טופס שנקרא טופס גילוי נאות, במסגרתו הסוחר חייב לפרט בכתב פרטים מהותיים בעניין הרכב, כפי שנקבע בהוראות חוק מכירת רכב משומש.

מיד לאחר שהרוכש מגלה פגם מהותי ברכב שהוסתר ממנו על ידי המוכר, עליו לפנות למוכר ולדרוש ביטול עסקה. רוב הסיכויים שהמוכר יסרב או אפילו יתעלם מהפניה. בשלב זה עליכם לפנות לעורך דין לענייני רכב לצורך בחינה פרטנית של המקרה שלכם, ולהחליט כיצד נכון לפעול כנגד המוכר.

במסגרת תביעה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב, הרוכש רשאי לדרוש ביטול עסקה, פיצוי כספי והחזר הוצאות משפט.

שאלות נפוצות בעניין אי גילוי נאות במכירת רכב

 • האם ניתן להגיש תביעה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב?

  כן.
  מוכר רכב חייב לגלות לרוכש על כל פגם שקיים ברכב.
  ככל שמדובר במוכר שהוא סוחר רכבים, ישנה חובה להחתים את הרוכש על טופס גילוי נאות במסגרתו על סוחר הרכבים לפרט את הפרטים שקבועים בהוראות חוק מכירת רכב משומש.

 • איזה סעד ניתן לקבל במסגרת תביעה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב?

  ניתן לדרוש ולקבל את הסעדים הבאים: ביטול עסקה (החזרת הרכב למוכר וקבלת התשלום ששולם עבור הרכב), פיצוי כספי והחזר הוצאות משפט.

 • כמה זמן נמשכת תביעה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב?

  לרוב יותר משנה.

 • האם נחוץ עורך דין לצורך טיפול בתביעה בגין אי גילוי נאות במכירת רכב?

  ככל שמדובר ברכב בסכום שעולה על 50 אלף שקלים מומלץ בחום לשכור שירותיו של עורך דין לענייני רכב, אחרת סיכויי ההצלחה שלכם יהיו קטנים בצורה משמעותית (וייתכן שאפילו אפסיים).

דירוג הגולשים:

5 / 5. 59

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

אי גילוי נאות במכירת רכב
אי גילוי נאות במכירת רכב
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב