עורך דין אדי בליטשטיין

ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש אחרי שעברו שנים – האם אפשרי?

ביטול עסקת רכב אחרי שנים
ביטול עסקת רכב אחרי שנים
5
(78)

ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש – באילו מקרים?

ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש, במיוחד אחרי שעברו מספר שנים, איננה דבר מובן מאליו, ובכל מקרה תחייב הגשת תביעה לבית המשפט. יחד עם זאת, חשוב להבין כבר בשלב זה כי הדבר אפשרי.

על מנת לדרוש ביטול עסקת רכב ממגרש צריכים להצביע על הטעיה/הסתרת מידע/פגמים שלא גולו/תאונות שהרכב עבר/רכב אובדן להלכה/זיוף קילומטראז', וכו'. ככל שהפגם או ההטעיה חמורים יותר, כך ישנה סבירות גבוהה יותר לכך שבית המשפט יקבל את התביעה ויורה על ביטול עסקה.

עניין נוסף שחשוב להתייחס אליו הוא סוגיית טופס גילוי נאות. מדובר בטופס שכל סוחר ברכבי יד שניה חייב למסור ולהחתים את הלקוח, וזאת בנפרד מחוזה המכר או זיכרון הדברים. בטופס זה סוחר הרכבים חייב לציין, בין היתר, כל פגם ברכב הידוע לו.

ניתן להגיש תביעה נגד סוחר רכבים בגין אי קבלתו של טופס גילוי נאות, ובהנחה שאכן קיימים ברכב פגמים שלא גולו. שימו לו שבמקרים רבים ניתן יהיה לייחס אחריות אישית לסוחר שמכר לכם את הרכב בפועל גם אם סוכנות הרכב שבה הוא עובד פועלת כחברה בע"מ.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים כנגד סוחרי רכבים חדשים ומשומשים. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש

פסיקת בית המשפט בעניין ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש אחרי שנים

במסגרת פסק דין שניתן נגד חברת י.א אזולאי טרייד קאר בע"מ ומר ירון אזולאי, דובר על רכישת רכב בחודש נובמבר בשנת 2020. כתב התביעה הוגש בחודש מרץ 2021. פסק הדין ניתן בחודש מרץ 2024. כלומר עברו מעל 3 שנים ממועד רכישת הרכב ועד למועד שבו בית המשפט הורה על ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש.

באותו מקרה דובר על מכירת רכב יד שניה שלאחר רכישתו התברר לתובעת שנמכר לה רכב אובדן להלכה שעבר מספר תאונות. לטענת התובעת לא נמסר לה טופס גילוי נאות. הנתבעים הגישו כתב הגנה וצירפו אליו טופס גילוי נאות. התובעת טענה שלא מדובר בחתימתה. גרפולוג שמונה מטעם בית המשפט בדק את טענת זיוף החתימה וקבע בסבירות גבוהה שלא מדובר בחתימת התובעת.

בית המשפט קבע בעניין זה, בין היתר, כך (ת"א 56870-03-21 יאנה קסלמן נ' י.א אזולאי טרייד קאר בע"מ ואח'):

העובדה שהבודק במכון הבדיקה דיבר עם התובעת בשפתה, רוסית, ואמר לה שהרכב אותו היא רוכשת הוא 'רכב טוב' – אינה מעלה או מורידה מחובתם של הנתבעים לגלות לתובעת את כל שנרשם בטופס הגילוי הנאות, שלא נמסר לה, וכניראה – לא בכדי.

למכון הבדיקה אין כל חובה בחוק למסור היסטוריה ביטוחית לרוכש רכב, והוא מחויב למסור את ממצאיו המקצועיים בלבד; אין בהבעת דעתו האישית של הבודק, לשאלתה של התובעת, כדי להקים חובה חוקית שלו או של מכון הבדיקה כלפיה.

אני קובעת, כי הנתבעים לא מסרו לתובעת את המידע הנדרש בטרם רכישת הרכב על ידה, כי טופס הגילוי הנאות שהוגש אינו אותנטי ולא נמסר לה עובר לעסקה אף לא נחתם על ידה, ומשכך – ונוכח הוראות חוק מכירת רכב משומש – דין העסקה בטלות, שכן הנתבעים לא היו רשאים להתקשר עם התובעת בעסקה למכירת הרכב בתנאים חסרים אלה.

הנתבעים טענו כי אין מקום לחיוב הנתבע בכל חיוב כלפי התובעת, אך מוטב לו טענה זו לא הייתה מועלית כלל בנסיבות שהוכחו לפניי.

הנתבע אינו מכחיש כי הוא ביצע את העסקה מול התובעת, ומכאן שהנתבע (יחד עם עובד הנתבעת, מר אהרון חיים לוי), הוא הגורם אשר הטעה את התובעת, ונמנע מלמסור לה את המידע הנדרש עפ"י חוק מכירת רכב משומש.

בשל כך, ובשל היותו של הנתבע בעלים ומנהל בנתבעת (עובדה שאין עליה מחלוקת) – אני סבורה כי בנסיבות העניין יהיה זה צודק ונכון לייחס לו אחריות אישית למחדליה של הנתבעת במכירת רכב ללא מסירת מידע כדין לתובעת (וראו: סע' 6(א)(1)(א) וסע' 6(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999).

המידע בדבר עברו הביטוחי ותאונות קודמות של הרכב הוא מידע שהיה על הנתבעים לגלות לתובעת עפ"י דין – לפי חוק מכירת רכב משומש.

הנתבעים לא גילו את המידע, ולפיכך לתובעת הייתה זכות מלאה לבטל את החוזה עקב הטעייתה בידי הנתבעים.

חרף קבלת הודעת הביטול של התובעת, ובמקום לקבל הרכב חזרה לידיהם ולהשיב תמורתו לתובעת באופן מידי, דחו הנתבעים את הודעת הביטול של התובעת, וגרמו – במו ידיהם – לכך שהרכב ימשיך להיות מוחזק בידיה.

טענתם, כי חלוף הזמן אינו מצדיק ביטול העסקה לא תוכל להישמע, שכן לו היו הנתבעים פועלים בהתאם להוראות החוק ונמנעים מלדחות את הודעת הביטול של התובעת, היה הרכב מוחזר לידיהם זמן קצר לאחר שנמכר לתובעת.

התובעת המשיכה לעשות שימוש ברכב, שכן העמדתו ללא כל שימוש על ידה עלול לעלות כדי הפרת חובתה להקטנת נזקיה.מצד שני, לשימוש זה שעשתה התובעת ברכב כאמור לעיל יש משמעות כלכלית מסוימת, אשר איש מהצדדים לא הביא לגביה ראיות.

בנסיבות העניין, נוכח סכום התמורה ששולמה, כמות הקילומטרים שהרכב גמע בזמן החזקתו בידי התובעת לפי עדותה (עמ' 9 ש' 17: כ-62,500 ק"מ בתקופה של כשלוש שנים וחצי) מצד אחד, כמו גם העובדה שהשימוש ברכב בידי התובעת מהווה הקטנת נזק מטעמה אף נעשה בניגוד לרצונה (רצון ברור אותו הביעה במכתב ביטול העסקה נספח 3 ראיותיה) מצד שני, אני מוצאת להעריך את שווי השימוש ברכב בידי התובעת בסכום כולל של 13,000 ש"ח.

נוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת בגין ההליך (אגרות ושכ"ט מומחים) בסכום של 8,000 ש"ח וכן בשכ"ט בא-כוחה של התובעת בסכום של 12,000 ש"ח.

בנוסף על 20 אלף שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין נפסקו לטובת התובעת 60 אלף ש"ח (מתוך 73 אלף ש"ח) אותם שילמה בגין הרכב.

ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש
ניתן לנצח במסגרת תביעה בה נדרש ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש גם אם עברו שנים

מה לעשות לצורך ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש אחרי שנים

סוגיית ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש אחרי שנים מתעוררת בדרך כלל כשרוכש הרכב מעוניין למכור את הרכב לאדם אחר, והרוכש החדש מגלה פגמים. הפגם הנפוץ ביותר הוא היותו של הרכב רכב אובדן להלכה.

במקרים אלה לצורך ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש אחרי שנים יש לפעול כך:

  1. לאתר את המסמכים עליהם חתמתם במעמד רכישת הרכב ולוודא שאכן לא גילו לכם את קיומו של הפגם/פגמים. נסו לאתר במיוחד את טופס גילוי הנאות.
  2. נסו לאתר את ההתכתבויות (אם היו) עם הסוחר ובדקו איזה מצגים הוצגו לכם.
  3. פנו בכתב או בשיחה מוקלטת לסוחר הרכבים מיד לאחר שיתגלה הפגם ודרשו לבטל את העסקה. בדרך כלל סוחר הרכבים יציע לכם "פיתרון הולם" בדמות הגעה למגרש וביצוע עסקת טרייד. כלומר, הסוחר יקח מכם את הרכב הישן וימכור לכם רכב חלופי אחר. לרוב, מבחינת בעל הרכב, אין שום היגיון כלכלי להסכים להצעה "נדיבה" שכזה.
  4. פנו לעורך דין שעוסק בענייני רכב ותביעות נגד סוחרי רכבים. ברובם המוחלט של המקרים סוגיות אלה יפתרו אך ורק בין כותלי בית המשפט, ובמקרים אלה כדאי להסתייע בעורך דין שעוסק בתחום זה ומכיר את הוראות החוק והפסיקה הרלוונטית.
עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי בעניין ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש אחרי שעברו שנים? צרו קשרם עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

בניגוד לדעה הרווחת, ניתן לדרוש ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש גם אם עברו שנים ממועד הרכישה. במקרים אלה חשוב לא לבזבז זמן ולפנות מיד אחרי גילוי הפגם לסוחר הרכבים ולדרוש ביטול עסקה בכתב או באמצעות שיחה מוקלטת (עדיף בכתב).

ברובם המוחלט של המקרים סוחר הרכבים לא יקבל את דרישתכם ולכל היותר יציע לכם להגיע למגרש ולבצע עסקת טרייד. טרייד אין אינו ביצוע ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש, ובפועל מדובר בעסקה שתטיב בעיקר עם סוחר הרכבים.

לצורך ביטול עסקת רכישת רכב ממגרש תאלצו להגיש תביעה לבית המשפט. מומלץ מאוד להסתייע בתביעות אלה בעורך דין שעוסק בענייני רכב ותביעות נגד סוחרי רכבים.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 78

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב