עורך דין אדי בליטשטיין

תביעה נגד דוד לובינסקי בע"מ – מה קובעת פסיקת בית המשפט?

באילו מקרים אפשר להגיש תביעה נגד חברת דוד לובינסקי?

תביעה נגד דוד לובינסקי בע"מ אפשר להגיש לאחר רכישת רכב חדש או משומש. קבוצת לובינסקי היא אחת מיבואניות הרכב הגדולות ביותר בישראל והיא עוסקת בייבוא רכבים חדשים של חברות פז'ו, אופל, סיטרואן, MG, DS. כמו כן, קבוצת לובינסקי פעילה בשוק הטרייד אין (רכבים משומשים), ואף בשוק הביטוח.

לאור הפעילות הענפה של הקבוצה, ומספר גדול של יצרני רכב אותם היא מייצגת בארץ, לקבוצה זו מספר גבוה מאוד של לקוחות אשר רוכשים ממנה רכבים חדשים ומשומשים. כתוצאה מכך, יש גם מספר לא מבוטל של לקוחות אשר נתקלים בבעיות שונות המצריכות לעיתים הגשת תביעות לבתי המשפט.

חשוב להבין שעצם העובדה שמגישים תביעות נגד קבוצת לובינסקי אין משמעות הדבר שמדובר ביבואן רכב "בעייתי", אלא ככל חברה גדולה אחרת, ככל שיש לקוחות רבים יותר, כך מטבע הדברים יש גם מספר תלונות/תביעות גבוה יותר. במקרים אלה צריכים לדעת כיצד להתנהל מול החברה בצורה נכונה ואילו טיעונים לטעון כדי לנצח בבית המשפט.

תביעה נגד דוד לובינסקי
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על פסיקת בית המשפט במסגרת תביעה נגד דוד לובינסקי בע"מ

תביעה נגד דוד לובינסקי בדרישה לביטול עסקה של רכב חדש

ניתן להגיש תביעה נגד דוד לובינסקי בע"מ בדרישה להורות על ביטול עסקה של רכב חדש. כאשר לקוח רוכש רכב חדש הוא מצפה לא להגיע שוב ושוב למוסך או "להתקע" במוסך במשך תקופה ארוכה מאוד (חודשים).

במקרים אלה ניתן להגיש תביעה נגד לובינסקי גם אם הרכב ברשותכם מעל שנה.

סוגיה זו נדונה במסגרת ת"א 54520-11-22 אליהו כהן נ' דוד לובינסקי בע"מ, שם נקבע בין היתר, כך:

אף אם לא הייתה התחייבות חוזית מפורשת לספק לתובע רכב חליפי הרי שלטעמי היה התובע זכאי לבטל את החוזה מאחר שרכבו היה במצב של "אי התאמה" לפי סעיף 11 לחוק המכר, שכן אחד השיקולים המרכזיים העומדים לנגד עיני רוכש רכב חדש היא העובדה שמצופה כי רכב כזה כמעט שלא יסבול מליקויים – וודאי שלא כאלה שישביתו אותו לחלוטין משימוש לתקופה ארוכה – וכפי שנהוג לומר בלשון עממית "לא יראה מוסך" במשך פרק זמן לא מבוטל לאחר רכישתו.

בה בעת העובדה שיבואניות ויצרניות כלי הרכב מעניקות אחריות לכלי הרכב למשך תקופה לא מבוטלת – בענייננו למשך 3 שנים ממועד האספקה (נספח 2 לכתב ההגנה) – נשענת בין היתר על הנחה זו.

אין זה סביר שרכב חדש יסבול כעבור כשנה ומחצה ממועד קבלתו מתקלה כה משמעותית עד כדי כך שתגרום להשבתתו המוחלטת למשך פרק זמן כה רב וכאשר אין צפי מוגדר לתיקון התקלה שנמצאה בו, שלא נטען כי נובעת מאופן השימוש בו על ידי התובע, ומצב כזה עולה – לטעמי – כדי "אי התאמה" (ולעניין זה ראו למשל ע"א (מרכז) 48152-09-19‏ יוסף פרשה נ' ש.י.ר. – שלמה יבוא רכב בע"מ (16.1.2020) פסקה 11; ת"א (שלו חיפה) 10560/05 סקוברוניק גלית נ' AUDI AG (6.1.2008) סיפת פסקה 4 ועוד).

בנסיבות אלו, במצב בו לקחה הנתבעת את הרכב למטרת תיקון ולא הסכימה לביטול החוזה – עמדה שספק אם היה לה בסיס משפטי באותה עת – הייתה מוטלת עליה החובה המינימלית לספק לתובע רכב חליפי על מנת שיוכל להתנייד באמצעותו בתקופה בה נמנע ממנו השימוש ברכבו עקב התקלה, שכן אי הסכמה לביטול החוזה מחייבת את הנתבעת לקיימו במובן של וידוא כי ברשות התובע רכב זמין ותקין.

עצם עמידת הנתבעת על הסירוב לבטל את החוזה ובה בעת העלאת הטענה בדבר העדר חובה לאספקת רכב חליפי בתקופת התיקון – שלא נקבע לה מועד סיום ואין מדובר בימים ספורים – מעוררת תחושת אי נוחות ניכרת.

שימו לב שבמסגרת תביעה נגד לובינסקי בית המשפט קבע שמוטלת חובה על החברה לספק רכב חלופי אם היא לא מצליחה לתקן את הרכב ולא מסכימה לדרישה לביטול עסקה.

תביעה נגד דוד לובינסקי
לעיתים במסגרת תביעה נגד לובינסקי ניתן לדרוש פיצוי בגין אי אספקת רכב חלופי

האם משבר הקורונה או מצב מלחמה יכולים לפטור את חברת לובינסקי מחובותיה?

אחת הטענות שעשויה לעלות במסגרת תביעה נגד לובינסקי או תביעות נגד יבואני רכב אחרים היא שעקב משבר הקורונה או מצב מלחמה ניתן לתקן את הרכב גם במשך מספר חודשים מבלי לפצות את הלקוח.

גישה זו לא התקבלה בפסיקה. בפסק הדין המוזכר לעיל נקבע בעניין זה כך:

הטענות הכלליות בדבר משבר הקורונה ופגיעתו הקשה בשרשרת הייצור והאספקה של חלקי חילוף לכלי רכב שיצרה משבר עולמי בענף והמחסור בליתיום עקב המלחמה באוקראינה אינן עולות כדי הוכחת הנדרש על פי סעיף 48(ד) לחוק, מאחר שלא נתמכו בכל ראייה המקשרת אירועים גלובאליים אלו – שאינם שנויים במחלוקת – לנידון דידן שעה שמדובר במשבר אשר פרץ בראשית 2020 והיה לנתבעת זמן רב כדי להבין את השפעותיו ולנסות להערך אליהן עד לאירועים נושא תובענה זו, אלא שלא הוצגה כל ראייה לגבי פעולות כאלה מצידה.

לא זו אף זו, הנתבעת לא הראתה כי אכן מדובר בתקלה כה נדירה שאין זה מתבקש כי תחזיק בגינה מלאי – ולו מינימלי – של חלפים במחסניה ואף לאו דווקא לצורך טיפול בתקלה ספציפית זו אלא לצורך מענה שוטף לתקלות בסוללה כך שלא כל תקלה המצריכה החלפת הסוללה תביא להשבתת הרכב התקול לפרק זמן כה ניכר.

מדובר בתקופה ממושכת בה נמנע כאמור מן התובע שימוש ברכב החדש והיוקרתי שרכש מן הנתבעת, וככל שלא עלה בידה לבצע תיקון בזמן הקבוע בחוק היה עליה – לכל הפחות – לספק לתובע תחליף ברמה דומה לזו של רכבו.

האם ניתן להגיש תביעה נגד לובינסקי למרות הפטור בתעודת האחריות?

גם במסגרת תביעה נגד דוד לובינסקי בע"מ וגם במסגרת תביעות נגד יבואני רכב אחרים עולה לרוב הטענה שלא ניתן לקבל מהן פיצוי כספי בגין עוגמת נפש או נזקים עקיפים משום שבתעודת האחריות של יבואני הרכב כתוב שיבואן הרכב אינו אחראי לנזקים אלה.

גם בעניין זה פסיקת בית המשפט אינה מקבלת את עמדת יבואני הרכב, לרבות עמדת לובינסקי, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין המוזכר לעיל:

בשלב זה יש להתייחס אל טענת הנתבעת לפיה בהתאם לכתב השירות והאחריות של הרכב אין היא אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו לתובע, כאשר בסעיף 6 לטופס ההזמנה – עליו חתם – אישר  התובע כי העתק כתב האחריות הועבר לעיונו וכי הוא מסכים לתנאים הנזכרים בו.

עיון בכתב האחריות והשירות מעלה כי תחת הכותרת – "האחריות החוזית אינה מכסה", מוחרגת בין היתר – "כל עלות אחרת שאינה מכוסה במפורש באחריות זו ובפרט עלויות שנגרמו כתוצאה מהשבתת הרכב כגון עגמת נפש או אבדן השימוש".

חרף האמור, אין בכתב האחריות כדי לפטור את הנתבעת מפיצוי התובע בגין נזקיו מאחר שכפי שהובהר לעיל – מדובר בחובה שאינה נובעת מכתב האחריות אלא מן הדין והעובדה שכתב האחריות מחריג נזקים אלו מן הכיסוי הקבוע בו אינה משליכה על חבות הנתבעת על פי דין.

עורך דין אדי בליטשטיין - עורך דין תביעות ייצוגיות
שוקלים הגשת תביעה נגד דוד לוביסנקי בע"מ? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

לסיכום

קבוצת לובינסקי היא אחת מיבואניות הרכב הגדולות במדינה, והיא עוסקת במכירת רכבים חדשים ומשומשים.

ניתן להגיש תביעה נגד לובינסקי ובמקרים מסוימים אף לדרוש ביטול עסקה של רכב חדש גם אם חלפה יותר משנה מיום קבלתו.

כמו כן, ניתן לדרוש במסגרת תביעה נגד לובינסקי פיצוי כספי אם לא סופק ללקוח רכב חלופי אם רכבו שהה במוסך פרק זמן ארוך.

תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין לענייני רכב במסגרת כל תביעה נגד יבואן רכב או תביעה נגד סוחר רכבים.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 80

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

תביעה נגד דוד לובינסקי
תביעה נגד דוד לובינסקי
חזרה לחלק ספציפי במאמר
מדוע כדאי לשכור את שירותינו?
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

חיוג לעו"ד אדי בליטשטיין 03-6427876
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
17 Videos
מאמרים באותה קטגוריה

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב