רח' ההגנה 13, ראשון לציון

תביעה משפטית – מה זה ומה לעשות לאחר קבלת תביעה שכזו?

מה זה תביעה משפטית?

תביעה משפטית זהו כינוי כולל למגוון רחב של תביעות שניתן להגיש לבית המשפט. המאפיין את כולן הוא שלאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט וביצוע מסירה לנתבע, הנתבע אינו יכול להתעלם יותר מהתובע (כפי שאולי עשה לאחר קבלת מכתב התראה לפני הגשת התביעה) ולא להגיש כתב הגנה במועד, משום שבמקרה כזה התובע יהיה רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש לקבל פסק דין בהעדר הגנה.

קבלת פסק דין בהעדר הגנה תאפשר לתובע לנקוט נגד הנתבע בהליכי הוצאה לפועל, ככל שהנתבע לא יקיים את הקבוע בפסק הדין. במקרים מסויימים הנתבע יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול פסק דין ולהסביר מדוע לא פעל כדין ולא הגיש כתב הגנה. אם בית המשפט לא יעתר לבקשה לביטול פסק דין, לא יהיה מנוס מהגשת ערעור.

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים במסגרת תביעות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

איזה תביעות משפטיות ניתן להגיש?

נכון להיום ניתן להגיש תביעות משפטיות שונות. לכל תביעה משפטית יש יתרונות וחסרונות ולכן תמיד כדאי להתייעץ עורך דין תביעות מנוסה כדי להבין באיזו תביעה משפטית כדאי לנקוט.

תביעה משפטית
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על סוגים שונים של תביעה משפטית

תביעה קטנה

זוהי תביעה משפטית פשוטה לניהול ומיועדת מלכתחילה למי שאינו משפטן (עורכי דין אינם רשאים לייצג במסגרת תביעה קטנה ללא קבלת היתר מראש מבית המשפט, שניתן במקרים חריגים ונדירים). מטרתה של תביעה משפטית זו היא להכריע בסכסוכים כספיים עד לסכום כולל של כ-36.5 אלף ש"ח (סכום זה מתעדכן מעט מדי שנה).

ניתן להגיש תביעה קטנה דרך האינטרנט וכל המסמכים הנחוצים נמצאים באתר הרשות השופטת. גובה אגרת בית המשפט הוא 1% מסכום התביעה, אך בכל מקרה לא פחות מ-50 ש"ח.

לרוב המחלוקת בין הצדדים תסתיים לאחר דיון אחד. המטרה בהליכים אלה הוא לפשט ולקצר את ההליך ככל הניתן וזה בא על חשבון יסודיות והתעמקות בכתבי הטענות. זה לא נדיר לגלות שהשופט לא תמיד בקיא בכל מה שנכתב בכתב התביעה, במסגרת תביעה קטנה.

הליך זה אינו מתאים לסכסוכים מורכבים, ובמקרים אלה השופט רשאי להעביר את התביעה הקטנה לבית משפט השלום.

תביעה בסדר דין מהיר

תביעה בסדר דין מהיר זוהי תביעה משפטית במסגרתה ניתן לדרוש סכום מקסימאלי עד 75 אלף שקלים, המוגשת אך ורק למזכירות בית משפט השלום. מטרתו של הליך זה הוא לנסות לקצר הליכים ולכן במסגרת תביעה בסדר דין מהיר על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים ולא תוך 60 ימים, על שני הצדדים לצרף את כל המסמכים עליהם בכוונתם להסתמך כבר לכתב התביעה ולכתב ההגנה (ולא בשלב מאוחר יותר במסגרת תצהיר עדות ראשית), ועל הצדדים להגיש עם כתבי הטענות תצהיר.

מטרת פרוצדורה זו במסגרת תביעה משפטית זו היא לקצר הליכים ולעמוד בפני השופט במסגרת קדם משפט כשכל הנתונים של שני הצדדים גלויים וידועים לשופט ולצדדים עצמם. הדבר יאפשר לשופט להציע הצעות מעשיות לסיום ההליך על דרך הפשרה או באמצעות פסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (ככל שהצדדים יסכימו לכך).

תביעה בסדר דין מהיר אינה מתאימה לתביעות משפטיות בסכום העולה על 75 אלף שקלים, ובמקרים אלה תצטרכו להגיש תביעה בסדר דין רגיל.

תביעה משפטית - סדר דין רגיל
במסגרת תביעה משפטית ניתן לקבל לעיתים פיצוי כספי גבוה

תביעה כספית / תביעה אזרחית בסכום העולה על 75 אלף שקלים

תביעה כספית או אזרחית זהו סוג נוסף של תביעה משפטית. תביעות אלה ניתן להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי, בהתאם לסכום התביעה או לסעדים אחרים שמבוקש לקבל במסגרת כתב התביעה (לדוגמה: תביעות כספיות עד 2.5 מיליון שקלים מוגשות לבית משפט השלום, ומעל לסכום זה, לבית המשפט המחוזי).

אגרת בית המשפט במסגרת תביעה משפטית זו היא 2.5% מסכום התביעה. מחצית מהסכום יש לשלם מיד עם הגשת התביעה ואת המחצית השניה לפני דיון ההוכחות (בדרך כלל לפחות בין חצי שנה לשנה לאחר הגשת כתב התביעה).

תביעות משפטיות בסכומים העולים על 75 אלף שקלים מתנהלות לפי סדר דין רגיל. מדובר בפרוצדורה משפטית הרלוונטית לתקנות סדר הדין האזרחי אשר נכנסו לתוקף בשנת 2021.

היתרון בתביעות משפטיות אלה הוא שניתן לקיים במסגרתן מגוון רחב מאוד של הליכים שלא תמיד ניתן לנקוט בהליכים אחרים. לדוגמה: ניתן לדרוש מהצד שכנגד גילוי מסמכים רלוונטיים שנמצאים אצלו ושדרושים לכם לצורך הוכחת תביעתכם, או לשלוח דרישה לענות על שאלון (שאלות שאתם מנסחים ועל הצד שכנגד להשיב עליו באמצעות תצהיר).

סירובו של הצד שקיבל דרישה לגילוי מסמכים לגלות את המסמכים עשוי במקרים מסוימים להוביל לפסיקת הוצאות משפט לחובתו, או למחיקת כתב התביעה או כתב ההגנה (תלוי מי הצד שסירב לקיים את הדרישה).

החיסרון הבולט במסגרת תביעה משפטית שכזו הוא פרק הזמן הארוך הנחוץ לצורך ניהולה. תביעה משפטית המתנהלת בסדר דין רגיל עשויה להמשך בקלות למעלה משנה. תביעה משפטית שמתנהלת בבית המשפט המחוזי יכולה להמשך בקלות למעלה משנתיים.

תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית זו תביעה משפטית מיוחדת במינה משום שהיא כלל לא מתחילה כתביעה אלא כבקשה לאישור תביעה ייצוגית. במסגרת בקשה זו בית המשפט מתבקש לאפשר למבקש לייצג קבוצה גדולה מאוד של חברי קבוצה שנפגעו מגוף ספציפי בצורה דומה מאוד או זהה.

תביעה ייצוגית קלאסית היא תביעה העוסקת בנזק קטן מאוד (שקלים בודדים) שאינו מצדיק נקיטת תביעה משפטית אחרת אלא רק תביעה ייצוגית (משום שאפילו תביעה קטנה עשויה להיות כרוכה בהוצאות גבוהות יותר ביחס לנזק שנגרם).

לא ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כל אחד ובכל נושא אלא רק בהתאם לקבוע בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות.

היתרון הגדול ביותר במסגרת הליך זה הוא שאם קבוצת הנפגעים תפוצה בסכומים משמעותיים, כך גם המבקש שנטל על עצמו את הסיכון בניהול תביעה ייצוגית, יזכה לגמול מיוחד, בסכום משמעותי, שישולם אך ורק לו.

מה עושים לאחר קבלת תביעה משפטית?

הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לזכור לאחר קבלת תביעה הוא שאסור לכם להתעלם ממנה, ואסור לכם לדחות את הטיפול בה. התנהלות שכזו עשויה להוביל לקשיים רבים בהמשך, ובמיוחד אם ינתן נגדכם פסק דין בהעדר הגנה. במקרה שכזו העלויות שאתם תשאו בהן לצורך הטיפול בתיק שלכם, לרבות ביטול פסק הדין, צפויות להיות גבוהות באופן משמעותי ביחס לטיפול נכון בתביעה מיד עם קבלתה.

רשמו את המועד המדויק שבו קיבלתם את כתב התביעה – למועד קבלת כתב התביעה חשיבות רבה משום שמועד זה הוא שמשפיע על מועד הגשת כתב הגנה (במסגרת תביעות משפטיות שונות המועד להגשת כתב הגנה עשוי להשתנות).

קראו בעצמכם את כתב התביעה – חשוב מאוד לקרוא ולהבין מה בעצם דורשים מכם במסגרת כתב התביעה. ככל שיש נתונים עובדתיים לא נכונים/מדוייקים במסגרת כתב התביעה, כתבו לעצמכם הערות ופרטו מה לא נכון או לא מדויק. הדבר עשוי לסייע לכם בהמשך להסביר את עמדתכם לעורך הדין שיטפל בתיק (זיכרו – עורך הדין לא מכיר את העובדות ולכן חשוב להעביר אליו נתונים מדויקים ונכונים ככל האפשר).

אל תצרו קשר עם התובע – אם תחליטו ליצור קשר עם התובע הוא עשוי להקליט אתכם ולהשתמש במה שתגידו לו לאחר קבלת כתב התביעה. אם לא תהיו זהירים ותגידו משהו "בעייתי" הדבר עשוי להקשות מאוד על המשך הטיפול בתיק.

תכינו את הראיות שלכם שיתמכו בהגנתכם – ככל שיש לכם מכתבים, תכתובות דוא"ל או וואטסאפ, שיחות מוקלטות, וכו', תרכזו הכל בקלסר או בתיקייה במחשב לצורך גישה מהירה ונוחה בעת הצורך.

צרו קשר עם עורך דין העוסק בנושא הרלוונטי לתביעה – מטבע הדברים לא כל עורך דין עוסק בכל תחום משפטי. הקדישו זמן לאיתור עורך דין שעוסק בנושא הרלוונטי אליכם. בחירת עורך דין לא נכון, שאינו בקיא באותה סוגיה הרלוונטית אליכם, עשויה להוביל לייצוג לקוי ואפילו קבלת התביעה נגדכם.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות משפטיות

לסיכום

תביעה משפטית היא תביעה המוגשת לבית המשפט, ולא ניתן בשום מצב להתעלם ממנה, אחרת אתם עשויים "לחטוף" פסק דין בהעדר הגנה.

קיימות תביעות משפטיות מסוגים שונים. לכל תביעה משפטית יש יתרונות וחסרונות (חלקן מתנהלות מהר יותר אך מוגבלות מבחינת סכום התביעה המקסימאלי שניתן לדרוש במסגרתן).

לאחר קבלת כתב תביעה צריכים להתחיל ולהערך להגשת כתב הגנה. הדבר מחייב אתכם להבין מה בדיוק דורשים מכם במסגרת כתב התביעה, להכין הערות לטענותיו העובדתיות של התובע, להכין או לרכז את הראיות שיתמכו בטענות ההגנה שלכם, ולפנות כמה שיותר מהר לעורך דין שעוסק בתחום הרלוונטי לתביעה.

שאלות נפוצות בעניין תביעה משפטית

 • כמה זמן עשויה תביעה משפטית להמשך בבית המשפט?

  פרק הזמן מתחילתה ועד לסיומה של התביעה עשוי להשתנות מהליך להליך. התביעה המהירה ביותר היא תביעה קטנה.
  בדרך כלל, ככל שסכום התביעה גבוה יותר כך התביעה צפויה להמשך פרק זמן ארוך יותר (משום שהנתבע/ת יעשו הכל כדי להתגונן ולדחות את מועד מתן פסק הדין).

 • מה צריכים לקחת בחשבון בעת הגשת תביעה משפטית?

  צריכים לקחת בחשבון את המטרות שרוצים להשיג (אילו סעדים רוצים לקבל), מהי דחיפות הסעדים שרוצים לקבל, והאם רוצים להיות מיוצגים על ידי עורך דין או לא (האם רוצים או יכולים לשלם שכר טרחת עורך דין).
  פרמטרים אלה עשויים להשפיע על סוג ההליך שתצטרכו לנקוט בו.

 • האם אפשר לסיים תביעה משפטית תוך מספר שבועות?

  הדבר אפשרי רק אם לאחר קבלת כתב תביעה הצדדים מגיעים ביניהם להסדר פשרה. אין שום תביעה משפטית שיכולה להתנהל באופן מלא ולהסתיים תוך מספר שבועות בלבד.

 • כמה גובה עורך דין לצורך ניהול תביעה משפטית?

  גובה שכר הטרחה תלוי במורכבות ההליך. ככל שההליך מורכב יותר כך גובה שכר הטרחה צפוי להיות גבוה יותר. אין מחירון אחיד לכל סוגי התביעות.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 86

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

תביעה משפטית
תביעה משפטית
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב