רח' ההגנה 13, ראשון לציון

פסק דין הצהרתי – מהו ובאילו מקרים ניתן וכדאי לדרוש אותו?

אדם המעוניין לקבל פסק דין הצהרתי הוא אדם אשר מעוניין שבית המשפט יקבע שאותו אדם ביצע פעולה מסוימת כדין או שמגיעה לו זכות כלשהי. במסגרת תביעה לפסק דין הצהרתי נדרשת הצהרה/קביעה בלבד של בית המשפט. ניתן לשלב במסגרת תביעה אזרחית אחת סעד הצהרתי וגם דרישה לקבלת פיצוי כספי, אך זוהי לא תביעה לפסק דין הצהרתי אלא תביעה אשר כוללת גם סעדים אופרטיביים (תביעה שכזו תמשך פרק זמן ארוך יותר, ותהיה כרוכה באגרה גבוהה יותר).

כפי שיפורט להלן, אדם המעונין בקבלת סעד הצהרתי בלבד על מנת שיוכל להגיש לאחר מכן תביעה כספית (תביעה נוספת) נגד אותו נתבע באותה סוגיה, ידחה על ידי בית המשפט.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מכוח מה ניתן לדרוש קבלת פסק דין הצהרתי?

פס"ד הצהרתי ניתן לדרוש מכוח סעיף 75 לחוק בתי המשפט אשר קובע כך:

סמכות כללית לתת סעד

כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת סעד הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו.

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על פסק דין הצהרתי

בעניין קבלת פס"ד הצהרתי בית המשפט העליון קבע כך (ע"א 408/65 עו"ד סימן טוב ג'ראסי מפעל להכשרת ילדי ישראל, פסק דין מיום 17.3.1966):

תביעה למתן פסק-דין הצהרתי נמנית על אותם סוגי סעד שנזקקים להם בבתי-דין של יושר ואשר הענקתם נתונה תמיד לשיקול-דעתו המלא של בית-המשפט הדן בענין, ולצורך זה, מותר לו לבית-המשפט להביא בכלל שיקוליו את התנהגותו של התובע במעשה המשמש עילה לתביעתו. בית-משפט של יושר לא יעניק תרופה זו כשאין התובע ראוי לה. בנסיבות המקרה כפי שהוכחו, אינני חושב כי המערער ראוי לסעד שהוא מבקש. מידת היושר אינה נותנת להעניק לו תרופה על יסוד מצב אשר הוא עצמו אשם בקיומו ומה גם כשדרכי סעד אחרים פתוחים בפניו.

כלומר, מתן סעד הצהרתי נתון לשיקול דעתו של בית המשפט אשר יבחן, בין היתר, גם את התנהגותו של מבקש סעד זה. בית המשפט יכול לדחות את הדרישה לקבלת פסק דין הצהרתי אם פתוחות בפני התובע דרכים אחרות למיצוי כלל סעדיו.

בית המשפט יבחן גם האם לאחר קבלת פס"ד הצהרתי בכוונתו של התובע להגיש תביעה כספית נגד הנתבע. אם זה המצב בית המשפט עשוי לדחות את תביעת התובע לסעד הצהרתי בלבד ולדרוש מהתובע להגיש תביעה אחת הכוללת את כל סעדיו. הנימוק לכך הוא שאין סיבה להטריד את הנתבע פעמיים באותה סוגיה.

יתרונות שבדרישת פסק דין הצהרתי בלבד (ללא סעדים נוספים)

כפי שאתם בוודאי יודעים ניהול תביעה כספית או תביעה ייצוגית עשויים לארוך זמן רב מאוד (לעיתים גם מספר שנים). במקרים אלה בית המשפט בוחן את המחלוקות העובדתיות בין הצדדים, שלעיתים עשויות להיות מורכבות במיוחד, וכן, בית המשפט נדרש לבחון האם הסעדים הכספיים אכן מגיעים לתובע, וגם אם כן, האם אכן באותם סכומים אשר נתבעו במסגרת כתב תביעה.

לעומת זאת, תביעה במסגרתה נדרש סעד הצהרתי בלבד היא בדרך כלל תביעה פשוטה הרבה יותר, ולרוב גם תמשך פרק זמן קצר הרבה יותר. מדובר ביתרון מהותי ומרכזי.

פסק דין הצהרתי
קבלת פסק דין הצהרתי

יתרון נוסף במסגרת תביעה לקבלת פסק דין הצהרתי – האגרה נמוכה באופן משמעותי. במסגרת תביעה כספית גובה האגרה הוא 2.5% מסכום התביעה (1.25% צריכים לשלם מיד עם הגשת התביעה ואת היתרה צריכים לשלם לאחר הגשת תצהיר עדות ראשית ולפני דיון ההוכחות – בדרך כלל לפחות חצי שנה לאחר הגשת התביעה).

לעומת זאת, בעת הגשת תביעה לקבלת פס"ד הצהרתי על התובע לשלם אגרה מופחתת, אשר עומדת נכון להיום על סך 669 ש"ח כאשר מדובר בתביעה לבית משפט השלום, וסך של 1179 ש"ח כאשר התביעה מוגשת לבית המשפט המחוזי.

עניין זה קבוע במסגרת תקנות בתי המשפט (אגרות) – תשס"ז – 2007:

בענינים כמפורט להלן תשולם אגרה לפי פרט 3, 3א, 3ב, 5, 10 או 10א בתוספת, לפי הענין:

(1) צו הצהרתי, צו לא תעשה, צו עשה או צו אכיפה, למעט תובענה לסעד כספי כתוצאה מצו כאמור;

ובתוספת לתקנות (בסוף המסמך) תוכלו לראות את כל הסכומים הרלוונטיים.

מקרים שעשויים להתאים לתביעה לקבלת פסק דין הצהרתי

המקרים שעשויים להתאים לצורך קבלת פסק דין הצהרתי הם אותם מקרים בהם התובע אינו מבקש סעד כספי מלבד הסעד ההצהרתי.

דוגמאות: סעד הצהרתי שההסכם בוטל או לא בוטל כדין, סעד הצהרתי לפיו מקרקעין שייכים לתובע, סעד הצהרתי שהתובע פעל או לא פעל כדין, סעד הצהרתי כי נכס כלשהו שייך לתובע.

לסיכום

תביעה לקבלת פסק דין הצהרתי שונה מעט מתביעה שבה נדרשים סעדים כספיים. הגשת תביעה שכזו כרוכה בתשלום אגרה נמוכה יותר והיא תמשך, לרוב, פרק זמן קצר הרבה יותר ביחס לתביעה אחרת שכוללת גם סעדים נוספים (לדוגמה פיצוי כספי).

מטרתה של תביעה לקבלת פסק דין הצהרתי היא לקבוע שהתובע ביצע פעולה מסוימת או שמגיעה לו זכות כלשהי. ניתן בהחלט לשלב במסגרת כתב תביעה אחד סעדים כספיים וסעדים הצהרתיים, אך כאמור, תביעה שכזו תמשך פרק זמן ארוך יותר.

לא ניתן להגיש תחילה תביעה לקבלת פסק דין הצהרתי ואז להגיש תביעה נפרדת באותו עניין על מנת לקבל סעדים נוספים או סעדים כספיים. החריג לכלל זה הוא אם התובע ביקש פיצול סעדים ובית המשפט נעתר לבקשה.

תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין תביעות מנוסה לפני שמחליטים להגיש תביעה לצורך קבלת סעד הצהרתי בלבד.

עורך דין אדי בליטשטיין
זקוקים לליווי משפטי בעניין פסק דין הצהרתי? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין קבלת פסק דין הצהרתי

 • כיצד ניתן לקבל פסק דין הצהרתי?

  לצורך קבלת פסק דין הצהרתי יש צורך להגיש תביעה. בניגוד לתביעה כספית הליך שמתמקד בסעד הצהרתי בלבד צפוי להיות קצר הרבה יותר.

 • האם צריכים לשלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה לסעד הצהרתי?

  אין חובה לשלוח מכתב התראה אך שליחת מכתב התראה, לרוב, לא יכולה להזיק.

 • מהו גובה שכר טרחת עורך דין לצורך הגשת תביעה לסעד הצהרתי בלבד?

  אין מחיר קבוע ואחיד וכל מקרה נבחן לגופו של עניין. לרוב תביעות אלה מתומחרות בסכומים נמוכים יותר לעומת תביעה כספית משום שלרוב מדובר בסוגיות פחות מורכבות.

 • האם ניתן לדרוש פסק דין הצהרתי ולאחר מכן להגיש תביעה כספית?

  לא. במקרים שכאלה בית המשפט עשוי לדחות את התביעה לקבלת סעד הצהרתי בלבד ולדרוש מהתובע להגיש תביעה אחת הכוללת את כל סעדיו.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 21

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

פסק דין הצהרתי
פסק דין הצהרתי
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב