זימון עדים לבית משפט – כיצד לזמן עדים בצורה נכונה?

זימון עדים
זימון עדים

מתי זימון עדים הכרחי?

זימון עדים לבית משפט עשוי להיות נחץ במצב בו אתם מבקשים להוכיח טענה או מעשה שהעד היה עד לו. לעיתים עדותם של העדים עשויה להיות קריטית לצורך הצלחת התביעה ולכן חשוב לוודא שבוצע זימון עדים באופן שיבטיח את הגעתם בפועל לדיון בו הם יצטרכו להיחקר.

זימון עדים לבית משפט עשוי להיות חשוב במיוחד כאשר מדובר בעד מטעמכם שהסתמכתם על עדותו לאורך כל כתבי הטענות. אם הוא לא יגיע להיחקר, ולא יהיה לכם הסבר המניח את הדעת לאי הגעתו של העד, הדבר עשוי להיזקף לחובתכם (הרי ברור שבעל דין שמסתמך על עדותו של עד וטוען כי העד יעיד לטובתו יעשה כמיטב יכולתו כדי לדאוג שהעד אכן יגיע לדיון. אם בעד הדין לא דאג שהעד יתייצב לדיון עולה החשש שבעל הדין לא תיאר נכון מה העד ראה או שמע, והספק הזה ישחק לרעתו).

תנאי חשוב לזימון עדים הוא הגשת רשימת עדים לפני קדם משפט ראשון.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות אזרחיות – מסחריות מורכבות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

זימון עדים לבית משפט באמצעות בקשה לזימון עדים

זימון עדים לבית משפט ניתן לבצע באמצעות הגשת בקשה לזימון עדים (ניתן להיעזר בטופס זימון העדים המפורט באתר הרשות השופטת). במסגרת בקשה זו, אשר צריכה להיות מוגשת זמן מספק לפני קיומו של הדיון, צריכים לפרט מהם פרטי העד (שם, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת מגורים), ולפרט מדוע העד נחוץ לצורך חקירה ראשית או חקירה נגדית ומדוע העד לא מסר תצהיר מטעמו (יתכן שמדובר בעד שפשוט לא רוצה להיות מעורב בהליך המשפטי וייתכן שמדובר בעד הקשור לצד שכנגד והוא אינו מעוניין להעיד לטובתכם).

עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על זימון עדים לבית משפט

לאחר שתוגש תגובת הצד שכנגד לבקשת זימון העדים מטעמכם בית המשפט יכריע בה. ככל שאכן מדובר בעד רלוונטי למחלוקת בין הצדדים, לרוב בית המשפט יורה על זימונו. ברוב המוחלט של המקרים בית המשפט יחייב את הצד שביקש לזמן את העד בהפקדת סכום בן כמה מאות שקלים (במקרים חריגים גם יותר מכך) אשר יהווה את שכרו של העד (לצורך הגעה לדיון העד כנראה יפסיד מספר שעות עבודה, ובכל מקרה תגרם לו טרחה). בית המשפט עשוי לחייב את הצד שהפסיד במשפט לשלם או לשפות את הצד שכנגד בגין התשלום ששולם עבור זימון העדים.

לאחר ההכרעה בבקשה בית המשפט יורה למזכירות בית המשפט או לצד שביקש את זימונו של העד לדיון, לשלוח אליו את ההזמנה לדיון (שתופק על ידי מזכירות בית המשפט). חשוב לוודא שהעד קיבל בפועל הזמנה זו, ובכל מקרה המלצתי היא לא להסתמך אך ורק על מזכירות בית המשפט ולשלוח בכל מקרה את ההזמנה עם שליח או לפחות בדואר רשום, על מנת שניתן יהיה להוכיח שנעשה זימון עדים כדין, ובמקרה שבו העד או העדים לא יגיעו לדיון, הדיון עשוי להידחות והשופט עשוי להורות למשטרת ישראל לדאוג להבאתו של העד לדיון הבא.

זימון עדים
זימון עדים נחוץ על מנת שהם יעידו על מה שהם ראו או שמעו או אמרו. עד שאינו יכול להעיד על דברים שידועים לו מידיעה אישית, לרוב, הוא עד שלא יסייע לכם

לא תמיד צריכים לזמן עד באמצעות צו מבית משפט

בחלק לא מבוטל מהמקרים זימון העדים יכול להתבצע בצורה לא פורמלית על ידי בקשה לעד להגיע לדיון ולסייע במתן עדות. במקרים אלה חשוב להקדים ולהחתים את העד על תצהיר עדות ראשית מטעמו, ולהגישו בפועל במועד שנקבע על ידי בית המשפט, על מנת שיוכל להעיד בפועל. אדם שלא יגיש תצהיר עדות ראשית במסגרת תביעה אזרחית יוכל להעיד אך ורק באישורו של בית המשפט. סמכותו של בית המשפט לדרוש מכל אדם שנמצא באולם להעיד קבועה בתקנה 69(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר קובעת כך:

69. (א) בית המשפט רשאי לזמן כל אדם לתת עדות, לדרוש מכל אדם הנוכח באולם בית המשפט להעיד, ולשוב ולזמן לעדות נוספת עד שכבר נחקר.

מטעמי זהירות, אם העד אינו אדם הקרוב אליכם מאוד (בן משפחה, חבר קרוב, אדם עליו אתם יכולים לסמוך במאה אחוזים) כדאי מאוד לדאוג לזימון העד באמצעות בקשה לזימון עדים ולמסור לו את ההחלטה וההזמנה באופן אישי (לרבות עם אישור מסירה בכתב).

בקשת זימון עדים הוגשה סמוך מדי למועד הדיון – מה עשוי לקרות?

אם מסיבה כלשהי לא טרחתם להגיש בקשת זימון עדים זמן מספק לפני הדיון יתכן מאוד שבית המשפט ידחה את הבקשה. במקרה זה יתכן שתהיה לכם בעיה להוכיח את הטענות שלכם בבית המשפט, והדבר עשוי להיזקף לחובתכם במסגרת פסק הדין.

אפשרות אחרת שבית המשפט ישתכנע שהעד נחוץ ויורה על דחיית מועד הדיון. במצב כזה אתם בהחלט צפויים לשלם הוצאות משפט בגין מחדלכם אשר הוביל לעיכוב בבירור התביעה.

ישנה אפשרות שבית המשפט יורה על זימונו של העד על אף פרק הזמן הקצר שנותר עד למועד הדיון, אך יורה לכם לבצע מסירה מיידית עם שליח מטעמכם של ההחלטה וההזמנה לדיון. מצד שני, צריכים לקחת בחשבון שאם מדובר בפרק זמן קצר מאוד (מספר ימים בודדים), העד יוכל להודיע לבית המשפט שהוא מתנגד להגיע עקב התחייבויות קודמות, ושזו לא אשמתו לכך שאתם נזכרתם לזמן אותו לדיון זמן כה קצר לפני הדיון. בנסיבות כאלה בית המשפט עשוי לקבל את בקשת העד, עשוי להורות על דחיית הדיון, ועשוי אף לחייב את הצד שנזכר מאוחר לזמן את העד בהוצאות משפט.

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

שאלות נפוצות בעניין זימון עדים

 • האם זימון עדים לבית משפט כרוך בתשלום?

  לרוב בית המשפט יפסוק לטובת העד את שכר טרחתו. כלומר, תשלום כלשהו בגין הזמן שהעד בזבז על מנת להגיע לדיון ולמסור את עדותו. גובה התשלום נע בדרך כלל בין 300-800 שקלים.

  ככל שמתבקשת זימונו של עד מומחה הסכום יכול להיות אף גבוה יותר.

 • כמה זמן לפני הדיון צריכים לדאוג להגיש בקשה לצורך זימון עדים?

  בקשה שכזו צריכים להגיש לכל המאוחר עד 14 ימים לפני קיומו של הדיון אליו העד נדרש להגיע.

 • מה קורה אם לאחר הגשת בקשת זימון העדים העד לא מגיע?

  עצם הגשת הבקשה לא מחייבת את העד להגיע לדיון בבית המשפט. העד חייב להגיע רק אם ניתנה החלטה המורה לו להתייצב לדיון, וההחלטה הומצאה לו כדין (חייב להיות אצל מזמין העד אישור מסירה או תצהיר מוסר בעניין מסירת ההזמנה לעד).

  אם אכן ניתנה החלטה שכזו והעד לא הגיע, בית המשפט יקיים, לרוב, דיון נוסף אליו העד יוזמן פעם נוספת. יתכן מאוד שלצורך הבטחת הגעתו של העד משטרת ישראל תתבקש לדאוג להתייצבותו.

 • האם בכל מקרה צריכים להגיש בקשה לצורך זימון עדים?

  לא.
  אם מדובר בעד שאתם יודעים בוודאות שיגיע לדיון (לדוגמה בן/בת הזוג של אחד מבעלי הדין), אין צורך להגיש בקשת זימון עדים.

 • מי קובע את סדר עדותם של העדים המוזמנים לדיון ההוכחות?

  מי שקובע את סדר עדותם של העדים הוא עורך הדין המייצג את בעל הדין מטעמו העדים מגיעים להעיד.
  לעיתים ישנה חשיבות רבה לסדר העדת העדים.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 33

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

הקליקו על הכותרת כדי לחזור לחלק הרלוונטי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מאמרים באותו נושא

תצהיר עדות ראשית
תביעות ופרוצדורה משפטית

תצהיר עדות ראשית – מהו ולמה חשוב שיכלול עובדות מידיעה אישית?

מה זה תצהיר עדות ראשית? תצהיר עדות ראשית הוא מסמך אשר נועד להחליף את חקירתו של בעל הדין על ידי עורך דין מטעמו בדבר נסיבות האירוע הרלוונטי לאותו הליך משפטי. למעשה תצהיר עדות ראשית חוסך, ברוב המקרים, לבית המשפט ולצדדים את הזמן שבחקירת בעלי הדין על ידי עורכי דינם. כך

קרא עוד »
מכתב התראה לפני תביעה - מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים
תביעות ופרוצדורה משפטית

מכתב התראה לפני תביעה – איך לנסח נכון (כולל מכתב לדוגמה)?

מה זה מכתב התראה לפני תביעה? מכתב התראה לפני תביעה או מכתב התראה לפני נקיטת הליכים הוא מכתב אשר נשלח לצד שכנגדו שוקלים להגיש תביעה. במכתב זה מפרטים בתמצית (את הפירוט המלא כדאי, לרוב, לשמור לכתב התביעה) את הטענות כלפי הצד שכנגד, ומעלים דרישות שברצונכם שהצד שכנגד יבצע/יקיים. מטרתו של

קרא עוד »
דיון מקדמי - קדם משפט
תביעות ופרוצדורה משפטית

דיון מקדמי לעומת קדם משפט – מה ההבדל ביניהם?

עם כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 בתחילת שנת 2021 חל שינוי מהותי בפרוצדורה המשפטית שעל בעלי הדין לקיים עוד לפני שהם מגיעים לדיון בפני בית המשפט. אחד משינויים אלה הוא קיומו של דיון מקדמי בין הצדדים. עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג

קרא עוד »
תביעה נגד חברת תיירות או סוכן נסיעות
תביעות ופרוצדורה משפטית

תביעה נגד חברת תיירות או סוכן נסיעות – קבלת פיצוי כספי גבוה

בניגוד לדעה הרווחת לא ניתן להגיש תביעה נגד חברת תיירות או תביעה נגד סוכן נסיעות בכל סוגיה, גם אם כל ההתנהלות שלכם בוצעה אך ורק מול נציגי חברת התיירות או סוכן הנסיעות, וגם אם שילמתם אך ורק לחברת התיירות או לסוכן הנסיעות. כך לדוגמה; במרבית המקרים לא יהיה טעם להגיש

קרא עוד »
הגשת תביעה קטנה דרך האינטרנט
תביעות ופרוצדורה משפטית

הגשת תביעה קטנה לבית משפט לתביעות קטנות – הסבר מפורט

כיצד מתבצעת הגשת תביעה קטנה באינטרנט? זו שאלה שמגיעה רבות למשרדנו. לפני שנענה על השאלה כיצד מתבצעת הגשת תביעה קטנה באינטרנט נסביר על הליך התביעות הקטנות. מהי "תביעה קטנה"? הוראות החוק המפרטות מהי תביעה קטנה ובאילו מקרים ניתן להגיש אותה הן סימן ה' בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד –

קרא עוד »
מכתב תגובה לעורך דין
תביעות ופרוצדורה משפטית

מכתב תגובה לעורך דין – כיצד להגיב על התראה שהתקבלה מעו"ד?

מהו מכתב תגובה על מכתב התראה? מכתב תגובה על מכתב התראה הוא מענה שנשלח לאחר קבלתו של מכתב התראה. ברובם המוחלט של המקרים מטרתו של מכתב תגובה היא לדחות את טענות או דרישות שולח הדרישות, או להבהיר שהנטען במכתב ההתראה אינו נכון או לא מדויק. חשוב לדעת שאין חובה לשלוח

קרא עוד »

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב