רח' ההגנה 13, ראשון לציון

מכתב התראה ללקוח שלא משלם – מה צריכים לכתוב בו ומתי לשלוח?

מכתב התראה ללקוח שלא משלם הוא מכתב שמטרתו ליידע את הלקוח שבעל העסק כבר מוכן להגיש את תביעתו לבית המשפט, אך נותן ללקוח הזדמנות אחרונה להסדיר את החוב ולהימנע מהוצאות משפט, שעשויות להיות משמעותיות מאוד (ככל שהחוב גבוה יותר, כך ישנה סבירות שהוצאות המשפט וגם שכר טרחת עורך דין של שני הצדדים יהיו גבוהים יותר, ומי שינצח במשפט יקבל החזר הוצאות משפט מהצד המפסיד).

עורך דין אדי בליטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים ונתבעים בכל הקשור לגביית חובות. נחוץ לכם ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מדוע בעלי עסקים מהססים לשלוח מכתב התראה ללקוח שלא משלם?

במציאות הכלכלית של ימינו הרבה מאוד בעלי עסקים מתקשים לגייס לקוחות חדשים, ומסיבה זו משתדלים לשמור על הלקוחות הקיימים ככל הניתן, גם אם מדובר בלקוחות קיימים עם מוסר תשלומים "בעייתי".

הרבה מאוד בעלי עסקים מעדיפים להתמודד עם לקוח שלא משלם, העיקר שלא יעזוב את בית העסק, וימשיך לצרוך שירותים. ההנחה של אותם בעלי עסקים היא שאותו לקוח ימשיך לצרוך שירותים/ימשיך לקנות מוצרים ובסופו של דבר ישלם את מלוא חובו. בחלק גדול מהמקרים הנחה זו היא הנחה שגויה שרק מסבכת יותר את בעל העסק.

במציאות של ימינו הרבה מאוד לקוחות צוברים חובות גדולים מאוד למספר גדול מאוד של בעלי עסקים ובסופו של דבר מתחילים הליכי חדלות פרעון או פשיטת רגל. במצב זה בעל העסק מגלה שהוא הפסיד הרבה יותר לעומת מצב שבו היה שולח מכתב התראה ללקוח שלא משלם, סמוך מאוד למועד היווצרות החוב הראשוני.

מכתב התראה ללקוח שלא משלם
עורך דין תביעות אדי בליטשטיין מסביר על מכתב התראה ללקוח שלא משלם

כיום אסור לחכות ללקוח ש"יואיל בטובו" לשלם את החוב. לקוח שמרשה לעצמו להיות חייב לבית העסק הוא לקוח ש"דופק" את העסק. מעבר לכספים שבית העסק עשוי להפסיד, לקוח שכזה גורם גם לבזבוז הרבה מאוד זמן כדי לגבות את החוב. זה בא לידי ביטוי בהתכתבויות בוואטסאפ, שיחות טלפון ולעיתים אפילו מספר פגישות במטרה לגרום ללקוח הסורר לשלם את כל חובו או לפחות חלק ממנו.

כשאתם "רודפים" אחרי הלקוח ומנסים "לשכנע" אותו בנועם לשלם לכם את החוב, אתם מעבירים ללקוח הסורר מסר שגוי – שאתם לא תגישו נגדו תביעה ותאפשרו לו לשלם מתי שהוא יבחר לנכון. במצב כזה ברור שהלקוח הסורר לא ימהר לשלם לכם.

מדוע חשוב לשלוח בהקדם מכתב התראה ללקוח שלא משלם?

צאו מנקודת הנחה שלקוח שלא משלם לבית העסק שלכם הוא לקוח שלא משלם גם לעסקים אחרים. כלומר, אם הלקוח חייב לכם כספים, סביר להניח שהוא חייב לא מעט כספים גם לאנשים אחרים. מסיבה זו בדיוק אסור לחכות יותר מדי לאחר היווצרות החוב כלפי העסק שלכם, וצריכים לשלוח מכתב התראה ללקוח שלא משלם.

אם לא תפעלו בהקדם אתם תגלו שבעלי עסקים רבים אחרים הגישו לפניכם תביעות נגד אותו לקוח, וייתכן שהלקוח ישלם את מלוא החוב לאותם עסקים או יתפשר איתם בצורה כלשהי. במצב כזה כספו של הלקוח עשוי לאזול ולא יספיק להסדיר את החוב גם לעסק שלכם.

אפשרות נוספת שקיימת תמיד היא שבעקבות ריבוי התביעות נגד הלקוח, הוא פשוט יאלץ לנקוט בהליכי חדלות פרעון ובמקרה כזה תוכלו רק להצטער שלא פעלתם קודם לכן נגד הלקוח, כשעוד היו לו כספים והיכולת לשלם לכם ולהסדיר את החוב מול בית העסק שלכם.

מכתב התראה
אם לא תשלחו בהקדם מכתב התראה ללקוח שלא משלם אתם עשויים להיות במצב הזה

מה צריכים לפרט במסגרת מכתב התראה ללקוח שלא משלם?

מכתב התראה ללקוח שלא משלם הוא לא כתב תביעה והוא לא אמור להיות ארוך ומפורט במיוחד. הפירוט יגיע במסגרת כתב התביעה אם אכן תאלצו להגיש אותו בפועל לבית המשפט.

מה שכן צריכים לפרט במסגרת מכתב התראה ללקוח שלא משלם אלה העובדות הבסיסיות כגון: מתי סיפקתם ללקוח את השירות או המוצר, איזה מוצר או שירות סיפקתם, כמה הלקוח התחייב לשלם לכם, מתי היה מועד התשלום האחרון, העובדה ששוחחתם/התכתבתם עם הלקוח בעניין תשלום החוב עוד לפני משלוח מכתב ההתראה, התייחסות לכך שאי תשלום החוב גורם לכם לנזקים ושאתם שומרים על זכותכם לתבוע את הלקוח בגין נזקים אלה (כלומר, התביעה תוגש לא רק על גובה החוב), דרישה לשלם את החוב במלואו תוך 7 ימים, ושאם החוב לא ישולם תאלצו לפנות לערכאות משפטיות ולדרוש את מלוא החוב, פיצוי בגין הנזקים ותשלום הוצאות משפט.

בדרך כלל מכתב התראה ללקוח שלא משלם לא צריך לעלות על אורך עמוד אחד עד שני עמודים.

דוגמה של מכתב התראה ללקוח שלא משלם

לפניכם דוגמה בסיסית מאוד של מכתב התראה ללקוח שלא משלם:

12 לאוגוסט 2023

לכבוד

מר ____________

כתובת____________________

באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה (אפשר גם באמצעים אחרים)  
  – מבלי לפגוע בזכויות –               

שלום רב,

הנדון: התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

הריני מתכבד לפנות אליכם בשם מרשי, מר _________, כדלקמן:

 1. בתאריך ______________ נחתם הסכם התקשרות ביניכם לבין מרשי, במסגרתו רכשתם את פעילות חברתו של מרשי תמורת _____________ בתוספת מע"מ.
 2. על אף תנאי התשלום הברורים שנקבעו בהסכם, מרשי טרם קיבל את כל הכספים המגיעים לו, ונכון להיום נותרה יתרה לתשלום בסך _____________ ש"ח, וזאת אחרי שמרשי הסכים לבקשתכם לקבל הנחה על חשבון החוב הפתוח.
 3. מרשי פנה אליכם מספר לא מבוטל של פעמים, במשך תקופה ארוכה, על מנת שתסדירו את החוב, אך עד למועד זה מרשי לא זכה לשיתוף פעולה ותשלום בפועל.
 4. בנסיבות אלה, לא נותרה למרשי כל ברירה אחרת אלא להודיע כי ככל שכל יתרת החוב הפתוחה לא תשולם תוך 7 ימים מהיום, מרשי יפעל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, וידרוש גם את סכום ההנחה שניתנה על חשבון החוב הפתוח, לרבות ריבית והצמדה כדין.
 5. התראה נוספת לא תשלח.
 6. אין באמור במכתב זה בכדי למצות את טענות מרשי בעניין ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו הוא זכאי על פי דין.

                                                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                                                              אדי בליטשטיין, עו"ד

כפי שאתם רואים, נוסח מכתב התראה ללקוח שלא משלם הוא תמציתי מאוד ומטרתו העיקרית לגרום למקבל המכתב להבין בצורה ממוקדת מהי דרישתכם ותוך כמה זמן אתם מצפים שדרישה זו תקויים. ככל שלא תזכו למענה תוך פרק הזמן הנקוב במכתב, תאלצו להגיש תביעה כספית או תביעה אזרחית נגד הלקוח.

עורך דין אדי בליטשטיין - עורך דין תביעות ייצוגיות
צריכים ליווי משפטי בעניין מכתב התראה ללקוח שלא משלם? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין

מתי לשלוח מכתב התראה ללקוח שלא משלם?

אין כלל אחיד למשלוח מכתב התראה ללקוח שלא משלם, והדבר תלוי, בין היתר, בסוג הלקוח, גובה החוב, מה עשיתם עד כה לצורך גביית החוב, האם יש לכם ערובות לתשלום החוב או לא, עד כמה הלקוח חשוב לכם, האם הלקוח הזמין מכם סחורה/שירותים נוספים או לא, ועוד שיקולים רבים אחרים שעשויים להיות רלוונטיים.

לפני שליחת המכתב ללקוח נסו קודם כל לשוחח עם הלקוח. במסגרת השיחה הראשונית תנסו להבין מהי הסיבה לאי תשלום החוב. יתכן שתגלו במדובר בטעות זניחה או שהלקוח פשוט שכח לשלם (גם זה קורה לפעמים), ואחרי השיחה יתכן שהלקוח ימהר וישלם את החוב.

לעומת זאת, יתכן שתגלו אחרי השיחה שהלקוח מתחיל "למרוח" אתכם ומספר לכם סיפורים. במקרה כזה נסו לקיים שיחה נוספת עם הלקוח אך הפעם תקליטו אותו, ושאלו אותו מדוע הוא לא משלם את החוב למרות שהתחייב בשיחה הקודמת להסדירו בהקדם. הקלטה זו עשויה לסייע לכם בהמשך, אם תצטרכו להגיש תביעה לבית משפט (במקום שיחה מוקלטת אפשר גם להיעזר בתכתובות וואטסאפ).

שבועיים לאחר אי תשלום החוב אתם כבר צריכים לשקול לשלוח ללקוח מכתב התראה רשמי מעורך דין. כשהלקוח יראה ששכרתם עורך דין הוא עשוי לפנות אליכם בעצמו כדי להסדיר את החוב, במטרה להימנע מהליכים משפטיים והוצאות משפט נוספות.

המועד המאוחר ביותר שכדאי לשלוח מכתב התראה ללקוח שלא משלם הוא חודש לאחר אי תשלום החוב. אם הלקוח לא הסדיר את החוב, לפחות באופן חלקי, חודש לאחר מועד התשלום האחרון, לא סביר שהוא יעשה זאת בשלב מאוחר יותר, ולכן עליכם לפעול במהרה כדי לגבות את הכספים שהלקוח חייב לכם.

לסיכום

מכתב התראה ללקוח שלא משלם מטרתו היא לגרום ללקוח להסדיר את החוב כמה שיותר מהר. אל תתמהמהו יותר מדי לפני משלוח מכתב שכזה. נסו תחילה לשוחח עם הלקוח או להתכתב איתו בוואטסאפ כדי להבין מה הסיבה לאי התשלום, וכמובן תנו לו הזדמנות להסדיר את החוב, אך אם אתם רואים שהלקוח "מורח" אתכם ולא מתכוון להסדיר את החוב בהקדם, עליכם לפעול באופן רשמי מול הלקוח ולשלוח מכתב שמודיע לו שאם הוא לא יסדיר את החוב בהקדם אתם תאלצו להגיש נגד תביעה לבית המשפט.

שאלות נפוצות בעניין מכתב התראה ללקוח שלא משלם

 • כמה עולה מכתב התראה ללקוח שלא משלם?

  עלות מכתב שכזה מתחילה מסך של 1500 ש"ח בתוספת מע"מ. במקרים מורכבים העלות עשויה להיות גבוהה יותר.

 • תוך כמה זמן כדאי לשלוח מכתב התראה ללקוח שלא משלם?

  מצד אחד לא שולחים מכתב שכזה מיד לאחר היווצרות החוב, ומצד שני לא צריכים לחכות חודשים כדי שהלקוח יואיל בטובו לשלם את החוב.
  פרק הזמן הנכון הוא בדרך כלל בין שבועיים לחודש מהמועד האחרון לתשלום בגין המוצר או השירות שסיפקתם ללקוח.

 • האם חייבים לשכור עורך דין כדי לשלוח מכתב התראה ללקוח לא משלם?

  לא חייבים לשכור שירותיו של עורך דין לצורך שליחת המכתב. יחד עם זאת, אנשים מתייחסים בצורה שונה למכתבים שמתקבלים מעורכי דין לעומת מכתבים שמתקבלים מספקי השירות שלהם (מכתב מעורך דין מרתיע הרבה יותר).

 • מה עושים אם הלקוח לא מגיב למכתב ההתראה?

  קודם כל ודאו שהלקוח אכן קיבל את מכתב ההתראה.
  אם המכתב התקבל והלקוח בחר לא להגיב, אין מנוס אלא להגיש תביעה לבית המשפט.
  במקרים אלה אין טעם לשלוח מכתב נוסף או לנסות לקיים שיחות נוספות.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 54

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

מכתב התראה ללקוח שלא משלם
מכתב התראה ללקוח שלא משלם
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב