עורך דין אדי בליטשטיין

מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית – מה היתרונות והחסרונות?

מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית
מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית
5
(68)

מה זה מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית?

מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית זהו מכתב במסגרתו האדם המעוניין לשמש כמבקש במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית פונה לבית העסק אשר ביצע הפרה כלשהי הרלוונטית לקבוצה גדולה של אנשים, ואשר גרמה להם נזק, ומתריע שאם ההפרה לא תתוקן יוגש נגדו הליך ייצוגי.

בנוסף, לרוב, במסגרת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית, בית העסק ידרש לשלם פיצוי כספי למבקש, וגם שכר טרחת עורך דין למי שמייצג את המבקש.

לבית עסק שקיבל מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית יהיו בפועל שלוש אפשרויות פעולה:

  1. להתעלם מהמכתב ולקוות שהבקשה לאישור תביעה ייצוגית לא תוגש (לרוב ההליך כן יוגש לבית המשפט).
  2. לשלוח מכתב תגובה למכתב ההתראה ולדחות את הטענות.
  3. לנסות להגיע לפשרה כלשהי שתייתר את הגשתו של ההליך הייצוגי.

לכל אחת מאפשרויות אלה יש יתרונות וחסרונות.

עורך דין אדי בליטשטיין עוסק מזה למעלה מעשור בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית
עורך דין תביעה ייצוגית אדי בליטשטיין מסביר על מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית

האם יש חובה לשלוח מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית?

חוק תובענות ייצוגיות אינו כולל הוראה המחייבת שליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית, וגם פסיקות בתי המשפט מדגישות שאין חובה לבצע פניה מוקדמת כתנאי להגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית (למעט במקרים מסוימים הרלוונטיים לדיני עבודה, ובמקרים מסוימים הרלוונטיים לסוגיות בענייני נגישות).

לעיונכם מצורפות מספר דוגמאות של פסקי דין בעניין זה:

ת"צ 52621-07-23 ראם בן אור נ' אביב בית השקעות:

אכן, אין בחוק תובענות ייצוגיות הוראה המחייבת פנייה מוקדמת טרם הגשת תביעה ייצוגית, בדומה להוראת סעיף 194(ב) לחוק החברות, תשנ"ט – 1999, ונראה שלא היה על המבקש לעשות כן.

ת"צ 44163-03-21 אייל יצחק נ' רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ:

אני דוחה את טענת המשיבה שיש לדחות את הבקשה בשל העדר פנייה מוקדמת ומיצוי הליכים. לא אתייחס לכל ההחלטות שציטטה המשיבה מבתי משפט מחוזיים, שכולם קודם פסק דינו של בית המשפט העליון בדנ"מ 5519/15 יוסף אחמד יונס נ' מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (נבו 17.12.2019). בפסק דין זה נדונה בין היתר הטענה שלבקשת אישור נגד רשות יש להקדים פנייה מוקדמת, כפי שיש לתהקדים פנייה מוקדמת לעתירה כנגד החלטת הרשות לבית המשפט לעניינים מינהליים.

לא הוטל ספק כלל שאין חובת פנייה מוקדמת בבקשה לאישור כנגד משיבים שאינם רשות. בניגוד לפסק הדין מושא הדיון הנוסף, שבו דובר על התועלת בפנייה מוקדמת, שאולי אפשר להקיש עליה גם לגבי גופים פרטיים, הובהר בפסק הדין בדיון הנוסף, שאין יסוד לדרישה לפנייה מוקדמת קודם הגשת הבקשה, ללא תיקון בחקיקה. להסיר ספק, אף המשיבה לא מצאה שום פסק דין בית המשפט העליון הקובע שחובת תום הלב כוללת פנייה מוקדמת למשיבה ומיצוי הליכים, בודאי לאחר פסק הדין בדיון הנוסף. על כן, אני דוחה את טענת המשיבה בענין זה. 

יחד עם זאת, בתי המשפט מדגישים שיש יתרונות רבים בשליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית, ובתי המשפט מעודדים שליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית כדי לחסוך זמן שיפוטי יקר, וכדי שניתן יהיה להגיע לפשרה גם טרם פניה לערכאות משפטיות.

דוגמאות לפסיקות אלה:

ת"צ 16344-09-21 מיכאל קורנבסקי נ' מפעלי תחנות בע"מ:

בענייננו, בשים לב שהבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה עוד בטרם שהמשיבה הגישה את תשובתה לבקשת אישור, בשים לב שהסדר הפשרה כולל בחובו השבה מלאה של מלוא הסכומים שנגבו ביתר ובשים לב להתנהלות הראויה והמהירה של הצדדים להליך להביא לסיימו לטובת חברי הקבוצה, הרי סבורני כי טוב היה עושה המבקש לו היה מבצע פנייה מוקדמת אל המשיבה. שכן, לוּ היה מבצע פנייה מוקדמת, הייתכן והיה נחסך מהמבקש הצורך בהגשת ההליך והוא ויתר חברי הקבוצה היו מקבלים את מלוא הפיצוי המגיע להם, כפי שקיבלו בהסדר הפשרה, וכן היו נחסכות מהמבקש, מהמשיבה והציבור בכללות עלויות ההליך והזמן הציבורי.

ת"צ 37820-08-23 ראם בן אור נ' הג'ונגל של אלי בע"מ:

פניה מוקדמת אל המשיבה בטרם הגשת בקשת האישור, היתה יכולה לחסוך מהם ימים ולילות רבים של מצוקה כלכלית ורגשית כשהם מגלים על אותה הפרה, עם קבלת תובענה ייצוגית לידיהם, שמוגשת כנגדם לבית המשפט המחוזי בסכומים של מיליוני שקלים.

ת"צ 45003-12-22 שריף אבו ח'רשיק איובי נ' אלי פז (1994) בע"מ:

לוּ היה המבקש פונה למשיבות בפנייה מוקדמת, העניין היה מוסדר ללא דיחוי וכך היה גם נחסך זמן יקר.

מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית
מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית עשוי לחסוך זמן ועבודה רבה

החסרונות בשליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית

מבחינתו של האדם המעוניין בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית ישנם מספר חסרונות בולטים בשליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית.

החסרון הראשון

המפר יתקן את ההפרה ויזכה את הפונה – אחד התנאים העיקריים בהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית זוהי קיומה של עילת תביעה אישית. אם הפונה נפגע הוא רשאי להגיש הליך ייצוגי. אם לא – אין לו עילת תביעה אישית והוא לא יהיה רשאי לייצג את חברי הקבוצה.

אדם השולח מכתב התראה לפני הגשת תביעה ייצוגית צריך לקחת בחשבון שהמפר יכול לתקן את ההפרה ולזכות את הפונה כך שלא תהיה לו יותר עילת תביעה אישית. זה יחייב את הפונה לחפש לפחות אדם אחד נוסף שנפגע מהמפר באופן דומה, כדי שאותו אדם יהיה המבקש במסגרת ההליך הייצוגי.

החסרון השני

חוק תובענות ייצוגיות אינו מאפשר לנהל שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא במקביל. לרוב, האדם שהגיש ראשון בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוא זה שינהל את ההליך, גם אם מישהו נוסף יגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית באותו נושא.

החשש הוא ששליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית תוביל לבזבוז זמן יקר, ושבינתיים מישהו אחר יגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית באותו נושא.

החסרון השלישי

מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית מיידע את המפר על ההפרה ומאפשר לו להתכונן בצורה טובה יותר להגשתו של הליך ייצוגי, וייתכן שאפילו לפעול בצורה שתמזער את הנזק, ובכך תפגע בגובה הגמול שישולם לתובע הייצוגי בסיומו של ההליך.

היתרונות בשליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית

היתרון הראשון

קיום חובת תום הלב – על פי הפסיקה אין חובה לפנות במכתב מקדים אך בתי המשפט מייחסים חשיבות בפניה שכזו משום שהיא מעידה על תום ליבו של הפונה, שאפשר למפר לתקן את ההפרה לפני פניה לבית המשפט.

פניה שכזו לפני הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית עשויה להגדיל את גובה הגמול ושכר הטרחה שישולמו למבקש ולעורכי דינו בסופו של ההליך.

היתרון השני

שליחת מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית עשוי להוביל לפשרה מבלי שיהיה צורך לפנות לבית המשפט. ניהול בקשה לאישור תביעה ייצוגית אורך זמן רב מאוד (רק לצורך הגשת תשובה על בקשת האישור מאפשרים למשיב 90 ימים).

ניתן לחסוך את הזמן הזה באמצעות מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית במטרה לנסות ולנהל משא ומתן עם המשיב עוד לפניה פניה לערכאות משפטיות.

היתרון השלישי

אם יתקבל מענה על מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית, יתכן שתגלו במסגרתו טענות או נתונים שכלל לא הייתם מודעים אליהם. בנסיבות אלה יתכן שתוכלו לנסח את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית בצורה נכונה יותר, שתוכל להגדיל את סיכויי ההצלחה בבית המשפט.

עורך דין אדי בליטשטיין - עורך דין תביעות ייצוגיות
צריכים ליווי משפטי מקצועי בעניין תביעה ייצוגית או מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית? צרו קשר עם משרדנו

לסיכום

מכתב התראה לפני תביעה ייצוגית נועד על מנת לאפשר למפר הזדמנות לתקן את מחדליו.

אמנם אין חובה לשלוח מכתב התראה לפני הגשת תביעה ייצוגית אך הפסיקה מעודדת את שליחתו. אי שליחת מכתב התראה עשויה להוביל לקטנה משמעותית של הגמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לעורך הדין.

למכתב התראה לפני תביעה ייצוגית יש יתרונות וחסרונות המפורטים במאמר זה, אך ברוב המקרים היתרונות יעלו על החסרונות.

גולשים דירגו את המאמר:

5 / 5. 68

No votes so far! Be the first to rate this post.

רוצים לחזור לחלק ספציפי במאמר?

רוצים לקבל בחינם עדכונים בנושא זה? סיכום פסקי דין? מדריכים משפטיים? הזינו כתובת מייל תקינה

Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בעמוד אודות.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע רלוונטי נוסף

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב