רח' ההגנה 13, ראשון לציון

מכירת רכב אובדן להלכה – האם ניתן להחזיר את הרכב למוכר?

מה הבעיה בעת מכירת רכב אובדן להלכה?

לפני שנבין מה הבעיה בעת מכירת רכב אובדן להלכה צריכים קודם להבין מהו רכב אובדן להלכה. רכב אובדן להלכה הוא רכב שעבר תאונה קשה ושעלות התיקון שלו עשויה להגיע לעד כמעט 60% משווי הרכב.

אם הרכב מבוטח על ידי חברת ביטוח, המבוטח מקבל את כספי הביטוח וחברת הביטוח מקבלת את הרכב הפגום. חברות הביטוח מוכרות רכבים אלה לסוחרי רכבים שמתקנים רכבים פגומים אלה לעיתים בשטחים, וללא הקפדה על תיקון הרכב בהתאם להוראות היצרן, ולאחר מכן מוכרים את הרכבים האלה בשטחי מדינת ישראל.

רכב אובדן להלכה יכול להראות לאחר תיקון חדש לחלוטין מבחינה חיצונית, אך יתכן מאוד שהוא פגום ולא תוקן כראוי בחלקיו הפנימיים שאותם לא ניתן לראות בעין לא מקצועית, או ללא מכשור מתאים.

הבעיה הקשה יותר היא שלעיתים יש ברכבים אלה פגמים בטיחותיים חמורים. לדוגמה: יתכן שכריות האוויר לא תוקנו כראוי וכלל אינן עובדות. במקרים רבים לא ניתן לאתר פגם זה, במיוחד אם דואגים לנטרל את נורית כריות האוויר.

מכירת רכב אובדן להלכה לרוכש שאינו מודע לכך יכולה לפגוע בו לא רק מהבחינה הכספית, אלא גם מהבחינה הבטיחותית.

עורך דין אדי בלטשטיין מייצג מזה למעלה מעשור תובעים כנגד סוחרי רכבים ואנשים פרטיים בנושא מכירת רכב אובדן להלכה. צריכים ליווי משפטי מקצועי? צרו קשר עם משרדנו.

הרווח של המוכר בעת מכירת רכב אובדן להלכה

ניתן להבין ללא קושי מדוע מכירת רכב אובדן להלכה מבלי לגלות פרט זה לרוכש כל כך קוסמת למוכרים. המוכרם מצליחים למכור את הרכב במהירות וגורפים לכיסם רווחים אדירים. אילו אותם מוכרים היו טורחים לציין במודעה שהם מפרסמים באינטרנט שהם מוכרים רכב אובדן להלכה אף אחד לא היה טורח להתקשר אליהם, ובטח שלא היה מסכים לרכוש את הרכב במחיר הנדרש.

מכירת רכב אובדן להלכה
עורך דין לענייני רכב אדי בליטשטיין מסביר על מכירת רכב אובדן להלכה

במקרה של סוחרי רכבים העניין בולט עוד יותר משום שהם יעשו כל מה שניתן כדי לשכנע אתכם שאין צורך לבצע בדיקות לרכב, ואפילו לא בדיקה פשוטה של העבר הביטוחי של הרכב שניתן לבדוק באופן מיידי באינטרנט באמצעות אתר Infocar, תמורת 10 שקלים בלבד. בדיקה זו תגלה לכם באופן מיידי באיזה חברות בטוח הרכב היה מבוטח, מתי התרחשה תאונה שדווחה לחברת הביטוח, והאם הרכב הוגדר בעבר כרכב אובדן להלכה או לא.

אם הגעתם למוכר רכב שמנסה מאוד לגרום לכם לוותר על ביצוע בדיקות לרכב, לרבות בדיקה של העבר הביטוחי של הרכב, צריכה להדלק אצלכם נורה אדומה וכדאי מאוד לשקול להימנע מביצוע הרכישה, גם אם הרכב מוצא חן בעיניכם מאוד, והוא מוצע לכם בהנחה כלשהי.

אם תרכשו את הרכב ותגלו בדיעבד שמדובר ברכב אובדן להלכה לא יהיה פשוט לבטל את העסקה ולרוב תצטרכו להגיש תביעה נגד סוחר רכבים או נגד האדם הפרטי שעבד עליכם. חשוב לדעת שניתן להגיש תביעה נגד סוחר רכבים בגין מכירת רכב אובדן להלכה ולקבל פיצוי כספי, ואף ביטול עסקה של רכב משומש.

מכירת רכב אובדן להלכה
מכירת רכב אובדן להלכה מובילה לרווח כספי אדיר

האם המוכר חייב לגלות שהוא מוכר אובדן להלכה?

מכירת רכב אובדן להלכה חייבת להתבצע בשקיפות מלאה והמוכר חייב לגלות לכם פרט מהותי זה. אי גילוי נאות במכירת רכב משומש (או אפילו חדש) יכולה להוביל לסנקציות מאוד משמעותיות ביחס למוכר, וכמעט תמיד תוביל לפיצוי כספי ביחס לרוכש שעבדו עליו.

מכירת רכב אובדן להלכה על ידי סוחר רכבים

סוחרי רכבים כפופים להוראות חוק מכירת רכב משומש. בין היתר, חוק זה מחייב את סוחר הרכב להחתים את הרוכש (ולא רק לגלות בעל פה) על טופס גילוי נאות. טופס גילוי נאות נראה כך:

טופס גילוי נאות
טופס גילוי נאות הוא טופס חשוב מאוד בעת מכירת רכב אובדן להלכה

בעת מכירת רכב אובדן להלכה סוחר הרכבים מחוייב לציין בטופס גילוי נאות שהרכב שנמכר הוא רכב אובדן להלכה. אי ציון פרט מהותי זה חושף את הסוחר לתביעה ומאפשר לרוכש לדרוש ביטול עסקה (ביחד עם פיצוי כספי).

מכירת רכב אובדן להלכה על ידי אדם פרטי

לא רק סוחרי רכבים מסתירים את העובדה שהם מוכרים רכבי אובדן להלכה, אלא גם אנשים פרטיים. המניע הוא אותו מניע – גם אדם פרטי מבין שיהיה לו קשה מאוד עד בלתי אפשרי למכור רכב אובדן להלכה, ולכן יהיו כאלה שיסתירו פרט זה כדי למכור את הרכב בקלות רבה יותר, ותמורת מחיר גבוה הרבה יותר.

לעומת סוחר רכבים, אדם פרטי אינו מחויב להחתים את הרוכש על טופס גילוי נאות, אך אין זה אומר שאדם פרטי אינו מחויב לגלות פרט זה לרוכש בעל פה או בכתב (לדוגמה: במסגרת חוזה למכירת רכב).

אדם פרטי שאינו מגלה לרוכש שהוא עומד לרכוש רכב אובדן להלכה מפר הוראות רבות הקבועות במסגרת חוק החוזים. לדוגמה החובה לנהוג בתום לב בעת ניהול משא ומתן:

12 (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים.

מכירת רכב אובדן להלכה עשויה לאפשר לרוכש לטעון לטעות בביצוע העסקה ואפילו הטעיה. שתי טענות אלה עשויות לאפשר ביטול עסקה, כפי שקבוע בחוק החוזים:

14.(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

(ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

15. מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

במקרים מסוימים (ויחסית נדירים) מכירת רכב אובדן להלכה עשויה להוביל לטענת עושק, ולביטול החוזה מכוח סעיף 18 לחוק החוזים:

18. מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

מה הנפגע יכול לעשות אחר מכירת רכב אובדן להלכה?

לאחר מכירת רכב אובדן להלכה לנפגע אין יותר מדי אפשרויות. הוא יכול לבקש מהמוכר להסכים לבטל עסקה (עדיף לעשות זאת באמצעות פניה בכתב כגון מכתב התראה), והמוכר לא יסכים לעולם, והאפשרות השניה היא הגשת כתב תביעה לבית המשפט, במסגרתו הנפגע יכול לדרוש ביטול עסקה, פיצוי כספי משמעותי, והחזר הוצאות משפט.

לאחר הגשת כתב תביעה המוכר חייב להגיש כתב הגנה, אחרת ניתן יהיה לבקש מבית המשפט לקבל כנגד המוכר פסק דין בהעדר הגנה. במסגרת כתב ההגנה הנתבע יאלץ לפרט ובשלב מאוחר יותר גם להוכיח כיצד הוא גילה לכם שמדובר בעסקה של מכירת רכב אובדן להלכה.

ברוב המוחלט של המקרים, אם הנתבע לא יציג מסמך בכתב שעליו חתם הרוכש שבו כתוב במפורש שהרוכש יודע שהוא רוכש רכב אובדן להלכה, הנתבע יפסיד ובית המשפט יפסוק לטובת הרוכש. במקרים אלה בית המשפט צפוי להורות על ביטול עסקה (השבת הרכב למוכר והשבת הכסף לרוכש), פיצוי כספי בסכום שיקבע על ידי בית המשפט, והחזר הוצאות משפט (הסכום שהתובע נאלץ לשלם כדי לנהל את התביעה).

עורך דין אדי בליטשטיין
צריכים ליווי משפטי מקצועי בעניין מכירת רכב אובדן להלכה? צרו קשר עם עורך דין אדי בליטשטיין
עבדו עליכם ומכרו לכם רכב אובדן להלכה – זה מה שאתם צריכים לעשות

לסיכום

מכירת רכב אובדן להלכה מבלי לגלות זאת לרוכש היא הפרה של חובת הגילוי. מידע זה מוסתר לרוב כדי למכור את הרכב מהר יותר ובמחיר גבוה יותר.

אי גילוי העובדה שמדובר ברכב אובדן להלכה מאפשרת לרוכש להגיש תביעה לבית המשפט ולדרוש ביטול עסקה וסעדים נוספים. לרוב לפני הגשת תביעה לבית המשפט המוכר לא יסכים לבטל את העסקה, ובוודאי שלא יסכים לשלם פיצויים לרוכש.

במקרים מסוג זה מומלץ מאוד להעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה בתחום תביעות רכב. מוזמנים לפנות לעורך דין אדי בליטשטיין בנושא זה.

שאלות נפוצות בעניין מכירת רכב אובדן להלכה

 • האם ביטול עסקה של מכירת רכב אובדן להלכה אפשרית?

  כן, אך לרוב הדבר יחייב הגשת תביעה לבית המשפט.

 • כמה זמן אורכת תביעה בעניין מכירת רכב אובדן להלכה?

  לרוב תביעות מסוג זה נמשכות יותר משנה אחת. אם הנתבע יראה לנכון להתפשר התביעה יכולה להמשך פרק זמן קצר בהרבה.

 • האם תמיד מנצחים במסגרת תביעה בגין מכירת רכב אובדן להלכה?

  ברוב המוחלט של המקרים בית המשפט יפסוק במקרים אלה לטובת התובע.
  המקרים שבהם בית המשפט עשוי שלא לפסוק לטובת התובע הם אם התובע שיקר והמוכר עדכן אותו מראש שהוא מוכר לו רכב אובדן להלכה, או אם התובע לא מגיע לדיונים בבית המשפט.

 • כמה גובה עורך דין כדי לייצג במסגרת תביעה בגין מכירת רכב אובדן להלכה?

  בדרך כלל לא פחות מ-20 אלף שקלים בתוספת מע"מ. ישנם מקרים בהם גובה שכר הטרחה יהיה גבוה הרבה יותר.

דירוג הגולשים:

5 / 5. 77

No votes so far! Be the first to rate this post.

אנחנו שמחים לדעת שהמאמר סייע לך.

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

מכירת רכב אובדן להלכה
מכירת רכב אובדן להלכה
הקליקו כאן כדי לחזור לחלק ספציפי במאמר
Picture of עורך דין אדי בליטשטיין
עורך דין אדי בליטשטיין

משרדנו עוסק בייצוג תובעים ונתבעים במסגרת תביעות ייצוגיות ותביעות אזרחיות - כספיות מורכבות.

למשרדנו מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות בבתי המשפט.

המלצות רבות מלקוחות קודמים ופרסומים בתקשורת על התיקים שאנו מנהלים תוכלו לקרוא בתחתית העמוד.

עורך דין אדי בליטשטיין דובר את השפות עברית, אנגלית ורוסית.

מידע משפטי בווידאו

מידע משפטי במגוון נושאים
13 קטעי וידאו
מעל 12 שנות ניסיון והצלחות מוכחות
0 +
מעל 750 לקוחות מרוצים
0 +
מאה אחוז יחס אישי לכל לקוח
% 0
המלצות מלקוחות קודמים
כותבים עלינו בתקשורת

לפני שאתם עוזבים...

רוצים לדעת כיצד לנסח נכון כתב תביעה? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו ונעביר אתכם למדריך מקיף ללא תשלום

אנחנו לא שולחים פרסומות וניתן לבצע הסרה בכל שלב